İletişime Geç

Moleküler Sitogenetik (FISH)

Moleküler sitogenetik; moleküler biyoloji ve sitogenetik tekniklerin birlikte kullanımı ile rutin kromozom analizlerinin kapsamını genişleten ve tanı değerini yükselten bir disiplindir. Konvansiyonel sitogenetik yöntemlerle teşhis edilemeyen anomalilerin renkli DNA probları kullanılarak tanımlanmasını sağlayan efektif ve hızlı yöntemleri içermektedir.

Özel bir DNA dizisinin varlığını/yokluğunu incelemek için veya bir kromozomun veya kromozom bölgesinin sayısını değerlendirmek için floresan in situ hibridizasyon (FISH) tekniği kullanılmaktadır. FISH yönteminde klinik materyaldeki anormal bir kromozomun varlığını hızla saptamak veya kromozomların belirli yeniden düzenlenimlerini tespit edebilmek amacıyla kullanılmaktadır.

Moleküler Sitogenetik Test Endikasyonları Nelerdir?

  • Mikrodelesyon sendromları
  • Rutin sitogenetik incelemelrde görülen değişimlerin ayrıntılandırılması
  • Hematolojik kanserler
  • Kanser dokusunda veya biyopsi materyalinde ki genetik incelemeler
  • Amniyon sıvısı, CVS, kemik iliği, periferik kandan FISH ile hızlı anöploidi incelemesi (13, 18, 21, X ve Y)
  • Bazı kromozom analizinde saptanamayan yapısal ve sayısal anomaliler

 

Test için materyal ne olmalı?

Steril contasız enjektörde amniyon sıvısı  

Heparinli enjektör veya heparinli tüpte kan, kemik iliği vb. dokular

3-4 mikron lam üzerine sabitlenmiş veya blok formunda parafine gömülü tümör dokusu

Steril idrar kabında sperm örneği

Carnoy fiksatifi içinde kromozom veya nükleus içeren pellet

Hizmetlerimiz

Bizi Arayabilirsiniz
0 212 909 92 20