İletişime Geç

Moleküler Genetik

Moleküler genetik, genlerin yapısının ve işlevlerinin moleküler seviyede çalışıldığı bir bilim dalıdır. DNA ve RNA’ nın hücresel aktivitelerini ve bütün bir organizmanın oluşumundaki etkilerini araştırır. Bu alandaki teknikler, doğrudan DNA ve RNA’nın araştırılması üzerine odaklanmıştır.

Genler, kalıtımın temel fiziksel ve fonksiyonel birimidir. DNA'dan meydana gelen genler, protein adı verilen molekülleri yapmak için talimatlar alarak hareket ederler. İnsanlarda, genler birkaç yüz DNA bazından 2 milyondan fazla baza kadar değişir. İnsan Genom Projesi, insanlarda 20.000 ila 25.000 gen olduğunu açıklamıştır.

DNA veya RNA dizilerindeki mutasyon adını verdiğimiz bozuklukların birçok klinik hastalıkla ilişkisi tanımlanmıştır. Gen mutasyonlarının, bulundukları yere ve proteinlerin işlevini değiştirip değiştirmediğine bağlı olarak sağlık üzerinde değişken etkileri vardır. Boyutları tek bir nükleotidden büyük kromozom parçalarına kadar değişmektedir. Moleküler genetik bilim dalında bu değişimler, farklı moleküler teknikler kullanılarak araştırılmakta ve hastalıkların tanı, tedavi ve prognozu konusunda klinisyene önemli bilgiler sağlamaktadır.

Hizmetlerimiz

Bizi Arayabilirsiniz
0 212 909 92 20