İletişime Geç

Hipogonadotropik Hipogonadizm, GNRHR Gen Analizi
Test Kodu: 716100 Genetik Tanı Testleri - Gen: GNRHR
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 45 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

3 - Hidroksi Açil COA Dehidrojenaz Eksikliği, HADH Gen Analizi
Test Kodu: 714900 Genetik Tanı Testleri - Gen: HADH
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

3 - Metilkrotonil CoA Karboksilaz 1 Eksikliği, MCCC1 Gen Analizi
Test Kodu: 714910 Genetik Tanı Testleri - Gen: MCCC1
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

5 Alfa Redüktaz Eksikliği Gen Analizi
Test Kodu: 712930 Genetik Tanı Testleri - Gen: SRD5A2
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Abetalipoproteinemi, MTTP Gen Analizi
Test Kodu: 714450 Genetik Tanı Testleri - Gen: MTTP
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Acral Peeling Skin Sendromu, TGM5 Gen Analizi
Test Kodu: 716390 Genetik Tanı Testleri - Gen: TGM5
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 45 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Adenilosüksinaz Eksikliği, ADSL Gen Analizi
Test Kodu: 714920 Genetik Tanı Testleri - Gen: ADSL
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Adenozin Fosforibozil Transferaz Eksikliği, APRT Gen Analizi
Test Kodu: 714930 Genetik Tanı Testleri - Gen: APRT
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Ailesel Adenomatöz Polipozis (FAP)
Test Kodu: 711110 Genetik Tanı Testleri - Gen: APC
Method : Sequence Analysis / Working Days : Everyday / Report Duration : 30 Days
Örnek AdıKapÖrnek MiktarıTaşıma
BloodEDTA Purple cap tube 2-5 ml 18-24 °C
Ailesel Adenomatöz Polipozis (FAP) APC ve MUTYH Gen Analizi
Test Kodu: 8392130 Genetik Tanı Testleri - Gen: APC, MUTYH
Yöntem: NGS Yeni Nesil Dizileme Çalışma Günü: Her Gün Raporlama Süresi: 30 Gün
Örnek Adı Kap Örnek Miktarı Taşıma
KanEDTA Mor Kapaklı Tüp 3-5 ml 18-24゚C

* Bu test için genetik onam formu doldurulmalıdır.
* Bu test akreditedir.

Ek Bilgiler
Otozomal dominant kalıtılan ve klasik ve attenüe sahip Familyal Adenomatöz Polipoz hastalığına (OMIM #175100, 608456) sebep olan iki ayrı gendeki mutasyonlar dizi analizi yöntemi ile taranmaktadır. 
Ailesel Basınca Duyarlı Nöropati (Tomaküler Nöropati), PMP22 Gen Analizi
Test Kodu: 714890 Genetik Tanı Testleri - Gen: PMP22
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Ailesel Fruktoz İntoleransı (Aldolaz B)
Test Kodu: 711100 Genetik Tanı Testleri - Gen: ALDOB
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C
Ailesel Hemofagositik Lenfohistiyositoz Tip 2 Gen Analizi
Test Kodu: 712960 Genetik Tanı Testleri - Gen: PRF1
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Ailesel Hiperaldesteronizim (Glukokortikoid ile Düzeltilebilir Aldosteronizim) Tip 3, KCNJ5
Test Kodu: 715990 Genetik Tanı Testleri - Gen: KCNJ5
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 45 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Ailesel Hiperaldosteronizm Tip 1, CYP11B2
Test Kodu: 716000 Genetik Tanı Testleri - Gen: CYP11B2
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 45 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Ailesel Hiperinsülinemik Hipoglisemi Tip 1, ABCC8 Gen Analizi
Test Kodu: 716010 Genetik Tanı Testleri - Gen: ABCC8
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 45 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Ailesel Hiperkolesterolemi Paneli
Test Kodu: 711120 Genetik Tanı Testleri - Gen: APOB, LDLR, LDLRAP1, PCSK9
Yöntem : NGS / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 45 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C
Ailesel Hiperlipidemili Hiperkolesterolemi , APOE Gen Analizi
Test Kodu: 714940 Genetik Tanı Testleri - Gen: APOE
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Ailesel Hipomagnezemi ile Birlikte Sekonder Hipokalsemi TRPM6 Gen Analizi
Test Kodu: 714050 Genetik Tanı Testleri - Gen: TRPM6
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Ailesel Hipomagnezemihiperkalsiüri ve Nefrokalsinozis CLDN16, CLDN19 Gen Analizi
Test Kodu: 714040 Genetik Tanı Testleri - Gen: CLDN16,CLDN19
Yöntem : NGS / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Ailesel İzole Hipofiz Adenomu (FIPA), AIP Gen Analizi
Test Kodu: 716020 Genetik Tanı Testleri - Gen: AIP
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 45 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Ailesel İzole Hipoparatiroidizm, GCM2 Gen Analizi
Test Kodu: 716030 Genetik Tanı Testleri - Gen: GCM2
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 45 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Ailesel İzole Hipoparatiroidizm, PTH Gen Analizi
Test Kodu: 716040 Genetik Tanı Testleri - Gen: PTH
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 45 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Ailesel Lipoprotein Lipaz Eksikliği, LPL Gen Analizi
Test Kodu: 716050 Genetik Tanı Testleri - Gen: LPL
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 45 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Ailesel Pityriazis Rubra Pilaris, CARD14 Gen Analizi
Test Kodu: 716400 Genetik Tanı Testleri - Gen: CARD14
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 45 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF)
Test Kodu: 711170 Genetik Tanı Testleri - Gen: MEFV
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C
Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF) (Hedef Mutasyon Analizi 10 bölge)
Test Kodu: 711160 Genetik Tanı Testleri - Gen: MEFV
Yöntem : Real Time PCR / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 7 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C
Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF)(Hedef Mutasyon Analizi 5 Mutasyon)
Test Kodu: 711150 Genetik Tanı Testleri - Gen: MEFV
Yöntem : Real Time PCR / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 7 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C
Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF)(seçilmiş ekzon)
Test Kodu: 711140 Genetik Tanı Testleri - Gen: MEFV
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C
Akçaağaç Şurubu Hastalığı (Maple Syrup Urine Disease), BCKDHA, BCKDHB, DBT Gen Analizleri
Test Kodu: 714950 Genetik Tanı Testleri - Gen: BCKDHA,BCKDHB,DBT
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Akciğer Kanser Paneli: (Parafin Blok)
Test Kodu: 713480 Genetik Tanı Testleri - Gen:  EGFR, KRAS, ALK, HER2, BRAF, MET, RET, PIK3CA, FGFR4, HER4
Yöntem : NGS / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 45 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
Taze Tümör Kesiti, Parafin Blok Açıklamaya Bakınız Açıklamaya Bakınız 18-24 °C

Akciğer Kanseri Likit Biyopsi Paneli (NSCLC)
Test Kodu: 713470 Genetik Tanı Testleri - Gen: EGFR, ALK, BRAF, KRAS, TP53, HER2, ROS1, RET, MET, PIK3CA
Yöntem : NGS / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 45 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Akondroplazi Hedef Mutasyon Analizi
Test Kodu: 711180 Genetik Tanı Testleri - Gen: FGFR3 
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C
Akondroplazi Hedef Mutasyon Analizi, Prenatal
Test Kodu: 711190 Genetik Tanı Testleri - Gen: FGFR3 
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
Amniyon Sıvısı, CVS Materyali,Kordon Kanı Açıklamaya Bakınız Açıklamaya Bakınız 18-24 °C
Açıklama
Numune TürüKapak/TüpNumune Miktarı
Kordon KanıHEPARİN Heparinli enjektör 2-5 mL
Cilt Biyopsi Örneği Steril Kap, Transport Medium 1 cm⊃3; doku parçası
Amniyon Sıvısı Enjektör, Greiner Tüp 20 mL
CVS Materyali Transport Medium 20-30 mg
Abort Materyali Steril Kap, Transport Medium 1 cm⊃3; doku parçası
Kemik İliğiHEPARİN Heparinli tüp 1-2 ml
Taze Tümör Kesiti, Parafin Blok Parafin Blok 3 mikron
Akut İntermittant Porfiria, HMBS Gen Analizi
Test Kodu: 714960 Genetik Tanı Testleri - Gen: HMBS
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Akut Miyeloid Lösemi (AML) CEBPA Gen Analizi
Test Kodu: 711200 Genetik Tanı Testleri - Gen: CEBPA
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Akut Miyeloid Lösemi (AML) NPM1 Ekzon 12 Gen Analizi
Test Kodu: 711210 Genetik Tanı Testleri - Gen: NPM1
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Alexander Hastalığı
Test Kodu: 713670 Genetik Tanı Testleri - Gen: GFAP
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Alfa - Metilasetoasetik Asidüri (Beta Ketotiyolaz Eksikliği ), ACAT1 Gen Analizi
Test Kodu: 714970 Genetik Tanı Testleri - Gen: ACAT1
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Alfa 1 Antitripsin Eksikliği
Test Kodu: 711260 Genetik Tanı Testleri - Gen: SERPINA1
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Alfa Ketoglutarat Dehidrogenaz Eksikliği, OGDH Gen Analizi
Test Kodu: 714980 Genetik Tanı Testleri - Gen: OGDH
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Alfa Talasemi HBA1, HBA2 Gen Analizi
Test Kodu: 711220 Genetik Tanı Testleri - Gen: HBA1, HBA2
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Alfa Talasemi HBA1, HBA2 Geni Delesyon, Duplikasyon Analizi
Test Kodu: 711240 Genetik Tanı Testleri - Gen: HBA1, HBA2
Yöntem : MLPA / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Alfa Talasemi HBA1, HBA2 Geni Delesyon, Duplikasyon Analizi, Prenatal
Test Kodu: 711250 Genetik Tanı Testleri - Gen: HBA1, HBA2
Yöntem : MLPA / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
Amniyon Sıvısı, CVS Materyali,Kordon Kanı Açıklamaya Bakınız Açıklamaya Bakınız 18-24 °C

Alfa Talasemi HBA1, HBA2, Prenatal
Test Kodu: 711230 Genetik Tanı Testleri - Gen: HBA1, HBA2
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
Amniyon Sıvısı, CVS Materyali,Kordon Kanı Açıklamaya Bakınız Açıklamaya Bakınız 18-24 °C

Alkaptanüri, HGD Gen Analizi
Test Kodu: 714990 Genetik Tanı Testleri - Gen: HGD
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Alkaptonüri Gen Analizi
Test Kodu: 712940 Genetik Tanı Testleri - Gen: HGD
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Alpers Huttenlocher Sendromu, mtDNA Analizi
Test Kodu: 714520 Genetik Tanı Testleri - Gen:
Yöntem : NGS / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

ALS (Amyotropik Lateral Sklerozis) C9orf72, SOD1, TARDBP, FUS (WES Analizi)
Test Kodu: 714750 Genetik Tanı Testleri - Gen: C9orf72, SOD1, TARDBP, FUS
Yöntem : NGS / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Alzheimer Hastalığı Tip 3
Test Kodu: 713630 Genetik Tanı Testleri - Gen: PSEN1
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Alzheimer Hastalığı Tip 4
Test Kodu: 713640 Genetik Tanı Testleri - Gen: PSEN2
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Analbuminüri ALB Gen Analizi
Test Kodu: 714120 Genetik Tanı Testleri - Gen: ALB
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Anjiotensin-ACE ins/del (ID) Polimorfizm Analizi
Test Kodu: 711270 Genetik Tanı Testleri - Gen: ACE
Yöntem : Real Time PCR  / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Ankilozan Spondilit HLA B27 Analizi
Test Kodu: 711280 Genetik Tanı Testleri - Gen: HLA-B27
Yöntem : Fragman Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Antitrombin 3 Eksikliği
Test Kodu: 712950 Genetik Tanı Testleri - Gen: SERPINC
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Apo B Hedef Mutasyon Analizi
Test Kodu: 711290 Genetik Tanı Testleri - Gen: Apo B
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Apo E Geni Genotip Analizi
Test Kodu: 711300 Genetik Tanı Testleri - Gen: Apo E
Yöntem : Real Time PCR / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Apolipoprotein C2 Eksikliği, Hiperlipoproteinemi 1B,
Test Kodu: 716060 Genetik Tanı Testleri - Gen:
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 45 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Argininemi, ARG1 Gen Analizi
Test Kodu: 715000 Genetik Tanı Testleri - Gen: ARG1
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Argininosüksinat Sentetaz Eksikliği, ASS1 Gen Analizi
Test Kodu: 715010 Genetik Tanı Testleri - Gen: ASS1
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Argininosüksinik Asidüri , ASL Gen Analizi
Test Kodu: 715020 Genetik Tanı Testleri - Gen: ASL
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

ARHGDIA Gen Mutasyonları
Test Kodu: 713930 Genetik Tanı Testleri - Gen: ARHGDIA
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Aril Sülfataz A Eksikliği (Metakromatik Lökodistrofi), ARSA Gen Analizi
Test Kodu: 715030 Genetik Tanı Testleri - Gen: ARSA
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Aril Sülfataz B Eksikliği (MPS Tip 6), ARSB Gen Analizi
Test Kodu: 715040 Genetik Tanı Testleri - Gen: ARSB
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Asit Beta Glukozidaz Eksikliği (Gaucher Hastalığı- Glukoserebrozidaz Eksikliği), GBA Gen Analizi
Test Kodu: 715050 Genetik Tanı Testleri - Gen: GBA
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Ataksi Oküler Apraxia, Tip1, APTX Gen Analizi
Test Kodu: 714430 Genetik Tanı Testleri - Gen: APTX
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Ataksi Oküler Apraxia, Tip2 (Okülomotor Apraksi Tip1) SETX Gen Analizi
Test Kodu: 714440 Genetik Tanı Testleri - Gen: SETX
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Ataksi Telenjiektazi
Test Kodu: 711310 Genetik Tanı Testleri - Gen: ATM
Yöntem : NGS / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Atipik Hemolitik Üremik Sendrom CFH Gen Analizi
Test Kodu: 714100 Genetik Tanı Testleri - Gen: CFH
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Atipik Hemolitik Üremik Sendrom MCP/CD46 Gen Analizi
Test Kodu: 714110 Genetik Tanı Testleri - Gen: MCP/CD46
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Bart-Pumphrey Sendromu, GJB2 Gen Analizi
Test Kodu: 716410 Genetik Tanı Testleri - Gen: GJB2
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 45 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Bartter Sendromu Tip 1 (SLC12A1) Gen Analizi
Test Kodu: 713940 Genetik Tanı Testleri - Gen: SLC12A1
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Bartter Sendromu Tip 2 (KCNJ1) Gen Analizi
Test Kodu: 713950 Genetik Tanı Testleri - Gen: KCNJ1
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Bartter Sendromu Tip 3 (CLCNKB) Gen Analizi
Test Kodu: 713960 Genetik Tanı Testleri - Gen: CLCNKB
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Bartter Sendromu Tip 4 (BSND) Gen Analizi
Test Kodu: 713970 Genetik Tanı Testleri - Gen: BSND
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Bartter Sendromu Tip 5 (CASR) Gen Analizi
Test Kodu: 713980 Genetik Tanı Testleri - Gen: CASR
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Bartter Sendromu Tip 6 (4b) (CLCNKA/B)
Test Kodu: 713990 Genetik Tanı Testleri - Gen: CLCNKA/B
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Beckwith–Wiedemann Sendromu, CDKN1C Gen Analizi
Test Kodu: 715850 Genetik Tanı Testleri - Gen: CDKN1C
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Beckwith–Wiedemann Sendromu, Metilasyon Analizi
Test Kodu: 715860 Genetik Tanı Testleri - Gen: CDKN1C
Yöntem : MLPA / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 45 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Behçet Hastalığı, HLA Analizi
Test Kodu: 711320 Genetik Tanı Testleri - Gen: HLA B5
Yöntem : Real Time PCR / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 7 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Beta Talasemi (Ailevi Akdeniz Anemisi) HBB Gen Analizi
Test Kodu: 711330 Genetik Tanı Testleri - Gen: HBB
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Beta Talasemi (Ailevi Akdeniz Anemisi) HBB Gen Analizi, Prenatal
Test Kodu: 711340 Genetik Tanı Testleri - Gen: HBB
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
Amniyon Sıvısı, CVS Materyali,Kordon Kanı Açıklamaya Bakınız Açıklamaya Bakınız 18-24 °C

Bilinen Mutasyon Analizi
Test Kodu: 711350 Genetik Tanı Testleri - Gen:
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Bilinen Mutasyon Analizi, Prenatal
Test Kodu: 711360 Genetik Tanı Testleri - Gen: BRAF
Yöntem : Real Time PCR / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 7 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
Amniyon Sıvısı, CVS Materyali,Kordon Kanı Açıklamaya Bakınız Açıklamaya Bakınız 18-24 °C

Biotinidaz Eksikliği Gen Analizi
Test Kodu: 713260 Genetik Tanı Testleri - Gen: BTD
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Birt-Hogg-Dubé Sendromu, FLCN Gen Analizi
Test Kodu: 716420 Genetik Tanı Testleri - Gen: FLCN
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 45 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Blau Sendromu NOD2 Gen Analizi
Test Kodu: 714190 Genetik Tanı Testleri - Gen: NOD2
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

BRAF Gen Analizi
Test Kodu: 711380 Genetik Tanı Testleri - Gen: BRAF
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Branchio - Oculo - Facial Sendromu, TFAP2A Gen Analizi
Test Kodu: 715870 Genetik Tanı Testleri - Gen: TFAP2A
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 45 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

BRCA1/BRCA2 Gen Analizi
Test Kodu: 711400 Genetik Tanı Testleri - Gen: BRCA1/BRCA2
Yöntem : NGS / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 45 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

BRCA1/BRCA2 Geni Delesyon Duplikasyon Analizi
Test Kodu: 711410 Genetik Tanı Testleri - Gen: BRCA1, BRCA2
Yöntem : MLPA / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Büyüme Geriliği, Laron sendromu, GHR Gen Analizi
Test Kodu: 715880 Genetik Tanı Testleri - Gen: GHR
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 45 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Cadasil Hastalığı Seçilmiş Ekzon Analizi
Test Kodu: 711420 Genetik Tanı Testleri - Gen: NOTCH3
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Canavan Hastalığı
Test Kodu: 711430 Genetik Tanı Testleri - Gen: ASPA
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Carpenter Sendromu, RAB23 Gen Analizi
Test Kodu: 715890 Genetik Tanı Testleri - Gen: RAB23
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 45 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

CDKN2A Gen Analizi
Test Kodu: 711450 Genetik Tanı Testleri - Gen: CDKN2A
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Charcot Marie Tooth Tip 1A Delesyon, Duplikasyon Analizi
Test Kodu: 711460 Genetik Tanı Testleri - Gen: PMP22
Yöntem : MLPA / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Charcot Marie Tooth Tip 1B Gen Analizi
Test Kodu: 711480 Genetik Tanı Testleri - Gen: MPZ
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Charcot Marie Tooth Tip 1C, LITAF Gen Analizi
Test Kodu: 714580 Genetik Tanı Testleri - Gen: LITAF
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Charcot Marie Tooth Tip 1D, EGR2 Gen Analizi
Test Kodu: 714590 Genetik Tanı Testleri - Gen: EGR2
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Charcot Marie Tooth Tip 1E Gen Analizi
Test Kodu: 711490 Genetik Tanı Testleri - Gen: PMP22
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Charcot Marie Tooth Tip 1F NEFL Gen Analizi
Test Kodu: 714600 Genetik Tanı Testleri - Gen: NEFL
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Charcot Marie Tooth Tip 2, DNM2 Gen Analizi
Test Kodu: 714860 Genetik Tanı Testleri - Gen: DNM2
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Charcot Marie Tooth Tip 2A, MFN2,KIF1B, WES Analizi
Test Kodu: 714610 Genetik Tanı Testleri - Gen: MFN2,KIF1B
Yöntem : NGS / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Charcot Marie Tooth Tip 2B, RAB7A Gen Analizi
Test Kodu: 714620 Genetik Tanı Testleri - Gen: RAB7A
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Charcot Marie Tooth Tip 2B1, LMNA Gen Analizi
Test Kodu: 714830 Genetik Tanı Testleri - Gen: LMNA
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Charcot Marie Tooth Tip 2C, TRPV4 Gen Analizi
Test Kodu: 714630 Genetik Tanı Testleri - Gen: TRPV4
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Charcot Marie Tooth Tip 2D BSCL2 Gen Analizi
Test Kodu: 714640 Genetik Tanı Testleri - Gen: BSCL2
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Charcot Marie Tooth Tip 2E NEFL Gen Analizi
Test Kodu: 714840 Genetik Tanı Testleri - Gen: NEFL
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Charcot Marie Tooth Tip 2I, 2J Gen Analizi
Test Kodu: 714850 Genetik Tanı Testleri - Gen: MPZ
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Charcot Marie Tooth Tip 2K, GDAP1 Gen Analizi
Test Kodu: 714650 Genetik Tanı Testleri - Gen: GDAP1
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Charcot Marie Tooth Tip 2L, HSP88 Gen Analizi
Test Kodu: 714660 Genetik Tanı Testleri - Gen: HSP88 
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Charcot Marie Tooth Tip 4A, GDAP1 Gen Analizi
Test Kodu: 714870 Genetik Tanı Testleri - Gen: GDAP1
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Charcot Marie Tooth Tip 4B1, MTMR2 Gen Analizi
Test Kodu: 714670 Genetik Tanı Testleri - Gen:  MTMR2
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Charcot Marie Tooth Tip 4B2, SBF2 Gen Analizi
Test Kodu: 714680 Genetik Tanı Testleri - Gen: SBF2
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Charcot Marie Tooth Tip 4C, SH3TC2 Gen Analizi
Test Kodu: 714690 Genetik Tanı Testleri - Gen: SH3TC2
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Charcot Marie Tooth Tip 4D, NDRG1 Gen Analizi
Test Kodu: 714700 Genetik Tanı Testleri - Gen:
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Charcot Marie Tooth Tip 4E, EGR2 Gen Analizi
Test Kodu: 714880 Genetik Tanı Testleri - Gen: EGR2
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Charcot Marie Tooth Tip 4F, PRX Gen Analizi
Test Kodu: 714710 Genetik Tanı Testleri - Gen: PRX
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Charcot Marie Tooth Tip 4H, FGD4 Gen Analizi
Test Kodu: 714720 Genetik Tanı Testleri - Gen:  FGD4
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Charcot Marie Tooth Tip 4J, FIG4 Gen Analizi
Test Kodu: 714730 Genetik Tanı Testleri - Gen: FIG4
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Charcot Marie Tooth X e Bağlı Tip5 (CMTX5) PRPS1 Gen Analizi
Test Kodu: 714740 Genetik Tanı Testleri - Gen: PRPS1
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Charcot Marie Tooth X'e Bağlı Dominant Tip Gen Analizi
Test Kodu: 711470 Genetik Tanı Testleri - Gen: GJB1
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

CHILD Sendromu, NSDHL Gen Analizi
Test Kodu: 716430 Genetik Tanı Testleri - Gen: NSDHL
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 45 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

CLN Hastalığı Tip 1 ( Neuronal Ceroid-Lipofuscinoses 1 )
Test Kodu: 712350 Genetik Tanı Testleri - Gen: PPT1
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

CLN Hastalığı Tip 2 ( Neuronal Ceroid-Lipofuscinoses 2 )
Test Kodu: 712360 Genetik Tanı Testleri - Gen: TPP1
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

CLN Hastalığı Tip 3 ( Neuronal Ceroid-Lipofuscinoses 3 )
Test Kodu: 712370 Genetik Tanı Testleri - Gen: CLN3
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

CLN Hastalığı Tip 4 ( Neuronal Ceroid-Lipofuscinoses 3 )
Test Kodu: 714260 Genetik Tanı Testleri - Gen: DNAJC5
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Cockayne Sendrom, ERCC Gen Analizi
Test Kodu: 715900 Genetik Tanı Testleri - Gen: ERCC
Yöntem : Laboratuvara Danışınız/ Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 45 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Cohen Sendromu, VPS13B Gen Analizi (WES)
Test Kodu: 715910 Genetik Tanı Testleri - Gen: VPS13B
Yöntem : Laboratuvara Danışınız/ Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 45 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Çoklu Açil Coa Dehidrogenaz Eksikliği
Test Kodu: 713770 Genetik Tanı Testleri - Gen: ETFB
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Çölyak Hastalığı, HLA Genotip Analizi (HLA-DQ2 ve HLA-DQ8)
Test Kodu: 711510 Genetik Tanı Testleri - Gen: HLA-DQ
Yöntem : Fragman Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Compleman C1q Eksikliği Gen Analizi
Test Kodu: 713430 Genetik Tanı Testleri - Gen: C1QA, C1QB, C1QC
Yöntem : NGS / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Costello Sendromu
Test Kodu: 711500 Genetik Tanı Testleri - Gen: HRAS
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

D - 2 - Hidroksiglutarik Asidüri Tip 1, D2HGDH Gen Analizi
Test Kodu: 715060 Genetik Tanı Testleri - Gen: D2HGDH
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Darier Hastalığı, ATP2A2 Gen Analizi
Test Kodu: 716440 Genetik Tanı Testleri - Gen: ATP2A2
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 45 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °CDEB TESTİ-FANCONİ ANEMİSİ
Test Kodu: 721140 Genetik Tanı Testleri - Gen:
Yöntem :Kısa Süreli Hücre Kültürü /Çalışma Günü:Her Gün /Raporlama Tarihi : 21 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
 KanHEPARİN  Heparinli tüp 2-5 ml 18-24 °C

Diabetes Mellitus Tip 1 Gen Analizi
Test Kodu: 711520 Genetik Tanı Testleri - Gen: INS
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Diamond Blackfan Anemisi Gen Analizi
Test Kodu: 713450 Genetik Tanı Testleri - Gen: RPS19
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Dihidrolipoamid Dehidrogenaz (E3) Eksikliği (Pirüvat Dehidrojenaz E3 Eksikliği), DLD Gen Analizi
Test Kodu: 715070 Genetik Tanı Testleri - Gen: DLD 
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Distal Artrogripozis Tip 1 TPM2 Gen Analizi
Test Kodu: 714130 Genetik Tanı Testleri - Gen: TPM2
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Distal Renal Tubüler Asidoz SLC4A1 Gen Analizi
Test Kodu: 714140 Genetik Tanı Testleri - Gen: SLC4A1
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Dowling-Degos Hastalığı, KRT5, POFUT1, POGLUT1 Gen Analizi
Test Kodu: 716450 Genetik Tanı Testleri - Gen: KRT5, POFUT1, POGLUT1
Yöntem : NGS / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 45 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Down Sendromu ile İlişkili AML Gen Analizi
Test Kodu: 711790 Genetik Tanı Testleri - Gen: GATA1
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Dravet Sendromu
Test Kodu: 713650 Genetik Tanı Testleri - Gen: SCN1A
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Duchenne Musküler Distrofi (DMD) Distrofin Gen Analizi
Test Kodu: 711540 Genetik Tanı Testleri - Gen: DMD
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Duchenne Musküler Distrofi (DMD) Distrofin Geni Delesyon Duplikasyon Analizi
Test Kodu: 711550 Genetik Tanı Testleri - Gen: DMD
Yöntem : MLPA / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Duchenne Musküler Distrofi (DMD) Distrofin Geni Delesyon Duplikasyon Analizi, Prenatal
Test Kodu: 711560 Genetik Tanı Testleri - Gen: DMD
Yöntem : MLPA / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
Amniyon Sıvısı, CVS Materyali,Kordon Kanı Açıklamaya Bakınız Açıklamaya Bakınız 18-24 °C

DYT11, SGCE Gen Analizi
Test Kodu: 714390 Genetik Tanı Testleri - Gen: SGCE
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

DYT12, ATP1A3 Gen Analizi
Test Kodu: 714400 Genetik Tanı Testleri - Gen: ATP1A3
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

DYT16, PRKRA Gen Analizi
Test Kodu: 714410 Genetik Tanı Testleri - Gen: PRKRA
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

DYT23, CIZ1 Gen Analizi
Test Kodu: 714360 Genetik Tanı Testleri - Gen: CIZ1
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

DYT25, GNAL Gen Analizi
Test Kodu: 714370 Genetik Tanı Testleri - Gen: GNAL
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

DYT4, TUBB4 Gen Analizi
Test Kodu: 714340 Genetik Tanı Testleri - Gen: TUBB4
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

DYT5, GCH1 Gen Analizi
Test Kodu: 714380 Genetik Tanı Testleri - Gen: GCH1
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

DYT6, THAP1 Gen Analizi
Test Kodu: 714350 Genetik Tanı Testleri - Gen: THAP1
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

DYT8, MR1 Gen Analizi
Test Kodu: 714420 Genetik Tanı Testleri - Gen: MR1
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

E-Cadherin (Herediter Diffüz Gastrik Karsinoma)
Test Kodu: 711580 Genetik Tanı Testleri - Gen: CDH1
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

EAST (KCNJ10) Gen Analizi
Test Kodu: 714010 Genetik Tanı Testleri - Gen: KCNJ10
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

EGFR Hedef Mutasyon Analizi
Test Kodu: 711590 Genetik Tanı Testleri - Gen: EGFR
Yöntem : Real Time PCR / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 7 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Ehler Danlos Paneli
Test Kodu: 713200 Genetik Tanı Testleri - Gen: WES
Yöntem : NGS / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 45 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Ekzom Sekanslama, Anne, Baba, Çocuk
Test Kodu: 711610 Genetik Tanı Testleri - Gen: Tüm Ekzon
Yöntem : NGS / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 45 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Ekzom Sekanslama, Anne, Baba, Çocuk , CNV (kopya sayı değişimleri)
Test Kodu: 711630 Genetik Tanı Testleri - Gen: Tüm Ekzon
Yöntem : NGS / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 45 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Ekzom Sekanslama, Tek Birey
Test Kodu: 711600 Genetik Tanı Testleri - Gen: Tüm Ekzon
Yöntem : NGS / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 45 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Ekzom Sekanslama, Tek Birey, CNV (kopya sayı değişimleri)
Test Kodu: 711620 Genetik Tanı Testleri - Gen: Tüm Ekzon
Yöntem : NGS / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 45 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

emre
Test Kodu: 8392130 Genetik Tanı Testleri - Gen: APC, MUTYH OMIM:126584
Yöntem: NGS Yeni Nesil Dizileme Çalışma Günü: Her Gün Raporlama Süresi: 30 Gün
Örnek Adı Kap Örnek Miktarı Taşıma
KanEDTA Kırmızı Kapak 3-5 ml 18-24゚C

* Bu test için genetik onam formu doldurulmalıdır.
* Bu test akreditedir.

Ek Bilgiler
Ahmet
Epidermolitik Hiperkeratozis, KRT1, KRT10 gen Analizi
Test Kodu: 716460 Genetik Tanı Testleri - Gen: KRT1, KRT10
Yöntem : NGS / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 45 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Epidermolizis Büllosa Paneli
Test Kodu: 713180 Genetik Tanı Testleri - Gen: WES
Yöntem : NGS / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 45 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Epidermolizis Bulloza Distrofik (OR Geçişli), COL7A1 Gen Analizi
Test Kodu: 716470 Genetik Tanı Testleri - Gen: COL7A1
Yöntem : NGS / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 45 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Epidermolizis Bulloza Panel, Ekzom Analizi
Test Kodu: 716480 Genetik Tanı Testleri - Gen:
Yöntem : NGS / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 45 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Epidermolizis Bulloza Simplex, KRT5, KRT14 Gen Analizi
Test Kodu: 716490 Genetik Tanı Testleri - Gen:  KRT5, KRT14
Yöntem : NGS / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 45 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Eritropoetik Porfiria, UROS Gen Analizi
Test Kodu: 715080 Genetik Tanı Testleri - Gen: UROS
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Fabry Hastalığı
Test Kodu: 711640 Genetik Tanı Testleri - Gen: GLA
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Fabry Hastalığı, GLA Geni Delesyon Analizi
Test Kodu: 715090 Genetik Tanı Testleri - Gen: GLA
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Faktör 7 Eksikliği Gen Analizi
Test Kodu: 713560 Genetik Tanı Testleri - Gen:  F7
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Faktör II (Protrombin) Polimorfizm Analizi
Test Kodu: 711650 Genetik Tanı Testleri - Gen: FII
Yöntem : Real Time PCR / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 7 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Faktör V Cambridge Polimorfizm Analizi
Test Kodu: 711660 Genetik Tanı Testleri - Gen: FV
Yöntem : Real Time PCR / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 7 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Faktör V H1299R Polimorfizm Analizi
Test Kodu: 711670 Genetik Tanı Testleri - Gen: FV
Yöntem : Real Time PCR / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 7 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Faktör V_Leiden Polimorfizmi
Test Kodu: 711680 Genetik Tanı Testleri - Gen: FV
Yöntem : Real Time PCR / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 7 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Faktör XIII Polimorfizm Analizi
Test Kodu: 711690 Genetik Tanı Testleri - Gen: FXIII
Yöntem : Real Time PCR / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 7 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Fanconi - Bickel Sendromu, SLC2A2 Gen Analizi
Test Kodu: 715100 Genetik Tanı Testleri - Gen: SLC2A2
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Farber Hastalığı/ Lipogranülomatozisi (Seramidaz Eksikliği/ Asit Seramidaz Eksikliği), ASAH1 Gen Analizi
Test Kodu: 715110 Genetik Tanı Testleri - Gen: ASAH1
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Fazio - Londe Hastalığı, SLC52A3 Gen Analizi
Test Kodu: 715120 Genetik Tanı Testleri - Gen: SLC52A3
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Fenilketonüri
Test Kodu: 711700 Genetik Tanı Testleri - Gen: PAH
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Fenilketonüri, PAH Gen Analizi
Test Kodu: 715130 Genetik Tanı Testleri - Gen: PAH
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

FGFR2 Gen Analizi (kraniyosinositoz sendromları)
Test Kodu: 711710 Genetik Tanı Testleri - Gen: FGFR2
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

FGFR3 Gen Analizi
Test Kodu: 711720 Genetik Tanı Testleri - Gen: FGFR3
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Fin Tipi Sialüri (İnfantil Sialüri-Salla Hastalığı-Nana Depo Hastalığı-Sialik Asit Depo Hastalığı), SLC17A5 Gen Analizi
Test Kodu: 715140 Genetik Tanı Testleri - Gen: SLC17A5
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Fish - Eye Hastalığı, LCAT Gen Analizi
Test Kodu: 715150 Genetik Tanı Testleri - Gen: LCAT
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

FISH 1p36 (1p36 Mikrodelesyon Sendromu)
Test Kodu: 741120 Genetik Tanı Testleri - Gen:
Yöntem : FISH / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 7 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
Kemik İliğiHEPARİN, KanHEPARİN  Heparinli tüp 2-5 ml 18-24 °C

FISH 2p24.3 (N-MYC)
Test Kodu: 741130 Genetik Tanı Testleri - Gen: N-MYC
Yöntem : FISH / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 7 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
Kemik İliğiHEPARİN, KanHEPARİN  Heparinli tüp 2-5 ml 18-24 °C

FISH ALK Yeniden Düzenlenmeleri
Test Kodu: 741140 Genetik Tanı Testleri - Gen: ALK
Yöntem : FISH / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 7 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
Taze Tümör Kesiti, Parafin Blok Açıklamaya Bakınız Açıklamaya Bakınız 18-24 °C

FISH ALL Paneli
Test Kodu: 741150 Genetik Tanı Testleri - Gen:
Yöntem : FISH / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 7 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
Kemik İliğiHEPARİN, KanHEPARİN  Heparinli tüp 2-5 ml 18-24 °C

FISH AML/MDS Paneli
Test Kodu: 741160 Genetik Tanı Testleri - Gen:
Yöntem : FISH / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 7 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
Kemik İliğiHEPARİN, KanHEPARİN  Heparinli tüp 2-5 ml 18-24 °C

FISH C-MET Amplifikasyonu (7q31)
Test Kodu: 741820 Genetik Tanı Testleri - Gen: C-MET
Yöntem : FISH / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 7 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
Taze Tümör Kesiti, Parafin Blok Açıklamaya Bakınız Açıklamaya Bakınız 18-24 °C

FISH C-MYC (8q24 Yeniden Düzenlenmesi)
Test Kodu: 741740 Genetik Tanı Testleri - Gen: MYC
Yöntem : FISH / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 7 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
Kemik İliğiHEPARİN, KanHEPARİN  Heparinli tüp 2-5 ml 18-24 °C

FISH CHARGE Sendromu (8q12.2 Mikrodelesyonu)
Test Kodu: 741200 Genetik Tanı Testleri - Gen:
Yöntem : FISH / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 7 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanHEPARİN , Amniyon Sıvısı, CVS Materyali, Abort Materyali, Kordon Kanı Açıklamaya Bakınız Açıklamaya Bakınız 18-24 °C

FISH Cri Du Chat Sendromu (5p Mikrodelesyonu)
Test Kodu: 741210 Genetik Tanı Testleri - Gen:
Yöntem : FISH / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 7 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanHEPARİN , Amniyon Sıvısı, CVS Materyali, Abort Materyali, Kordon Kanı Açıklamaya Bakınız Açıklamaya Bakınız 18-24 °C

FISH del 11q22.3 (ATM)
Test Kodu: 741220 Genetik Tanı Testleri - Gen: ATM
Yöntem : FISH / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 7 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
Kemik İliğiHEPARİN, KanHEPARİN  Heparinli tüp 2-5 ml 18-24 °C

FISH del 13q14 (RB1)
Test Kodu: 741230 Genetik Tanı Testleri - Gen: RB1
Yöntem : FISH / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 7 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
Kemik İliğiHEPARİN, KanHEPARİN  Heparinli tüp 2-5 ml 18-24 °C

FISH del 13q34
Test Kodu: 741240 Genetik Tanı Testleri - Gen:
Yöntem : FISH / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 7 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
Kemik İliğiHEPARİN, KanHEPARİN  Heparinli tüp 2-5 ml 18-24 °C

FISH del 17p13.1 (P53)
Test Kodu: 741290 Genetik Tanı Testleri - Gen: TP53
Yöntem : FISH / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 7 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
Kemik İliğiHEPARİN, KanHEPARİN  Heparinli tüp 2-5 ml 18-24 °C

FISH del 1p32.3/1q21.3 (CKS1B/CDKN2C)
Test Kodu: Genetik Tanı Testleri - Gen:
Yöntem :  / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 7 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
Kemik İliğiHEPARİN, KanHEPARİN  Heparinli tüp 2-5 ml 18-24 °C

FISH del 20q
Test Kodu: 741250 Genetik Tanı Testleri - Gen:
Yöntem : FISH / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 7 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
Kemik İliğiHEPARİN, KanHEPARİN  Heparinli tüp 2-5 ml 18-24 °C

FISH del 5q (EGR1)
Test Kodu: 741260 Genetik Tanı Testleri - Gen: EGR1
Yöntem : FISH / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 7 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
Kemik İliğiHEPARİN, KanHEPARİN  Heparinli tüp 2-5 ml 18-24 °C

FISH del 7q
Test Kodu: 741270 Genetik Tanı Testleri - Gen:
Yöntem : FISH / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 7 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
Kemik İliğiHEPARİN, KanHEPARİN  Heparinli tüp 2-5 ml 18-24 °C

FISH del 9p21 (P16)
Test Kodu: 741280 Genetik Tanı Testleri - Gen: P16
Yöntem : FISH / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 7 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
Kemik İliğiHEPARİN, KanHEPARİN  Heparinli tüp 2-5 ml 18-24 °C

FISH del(1p19q)(1p36/1q25)(19p13/19p13)
Test Kodu: 741830 Genetik Tanı Testleri - Gen:
Yöntem : FISH / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 7 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
Taze Tümör Kesiti, Parafin Blok Açıklamaya Bakınız Açıklamaya Bakınız 18-24 °C

FISH DiGeorge Sendromu (22q11.2 Mikrodelesyonu)
Test Kodu: 741310 Genetik Tanı Testleri - Gen:
Yöntem : FISH / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 7 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanHEPARİN , Amniyon Sıvısı, CVS Materyali, Abort Materyali, Kordon Kanı Açıklamaya Bakınız Açıklamaya Bakınız 18-24 °C

FISH EGFR Amplifikasyonu (7p11.2)
Test Kodu: 741800 Genetik Tanı Testleri - Gen: EGFR
Yöntem : FISH / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 7 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
Taze Tümör Kesiti, Parafin Blok Açıklamaya Bakınız Açıklamaya Bakınız 18-24 °C

FISH EML4 (2p21 Yeniden Düzenlenmesi)
Test Kodu: 741810 Genetik Tanı Testleri - Gen:  EML4
Yöntem : FISH / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 7 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
Taze Tümör Kesiti, Parafin Blok Açıklamaya Bakınız Açıklamaya Bakınız 18-24 °C

FISH FIP1L1/CHIC2/PDGFRA (4q12 Yeniden Düzenlenmeleri)
Test Kodu: 741450 Genetik Tanı Testleri - Gen: PDGFRA
Yöntem : FISH / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 7 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
Kemik İliğiHEPARİN, KanHEPARİN  Heparinli tüp 2-5 ml 18-24 °C

FISH HER2/NEU (ERBB2)
Test Kodu: 741320 Genetik Tanı Testleri - Gen: EBB2
Yöntem : FISH / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 7 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
Taze Tümör Kesiti, Parafin Blok Açıklamaya Bakınız Açıklamaya Bakınız 18-24 °C

FISH Hızlı Anoploidi (13,18,21,X,Y)
Test Kodu: 741170 Genetik Tanı Testleri - Gen:
Yöntem : FISH / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 3 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanHEPARİN , Amniyon Sıvısı, CVS Materyali, Abort Materyali, Kordon Kanı Açıklamaya Bakınız Açıklamaya Bakınız 18-24 °C

FISH IGH (14q32 Yeniden Düzenlenmesi)
Test Kodu: 741330 Genetik Tanı Testleri - Gen: IGH
Yöntem : FISH / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 7 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
Kemik İliğiHEPARİN, KanHEPARİN  Heparinli tüp 2-5 ml 18-24 °C

FISH inv(16) t(16;16) (CBFB/MYH11)
Test Kodu: 741340 Genetik Tanı Testleri - Gen: CBFB/MYH11
Yöntem : FISH / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 7 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
Kemik İliğiHEPARİN, KanHEPARİN  Heparinli tüp 2-5 ml 18-24 °C

FISH inv3 t(3;3) (MECOM)
Test Kodu: Genetik Tanı Testleri - Gen: MECOM 
Yöntem : FISH / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 7 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
Kemik İliğiHEPARİN, KanHEPARİN  Heparinli tüp 2-5 ml 18-24 °C

FISH Kallmann Sendromu (Xp22.3 Mikrodelesyonu)
Test Kodu: 741350 Genetik Tanı Testleri - Gen:
Yöntem : FISH / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 7 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanHEPARİN , Amniyon Sıvısı, CVS Materyali, Abort Materyali, Kordon Kanı Açıklamaya Bakınız Açıklamaya Bakınız 18-24 °C

FISH Kimerizm, FISH ile X/Y Analizi, Farklı Cinsiyet Transplantasyon
Test Kodu: 741360 Genetik Tanı Testleri - Gen:
Yöntem : FISH / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 7 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
Kemik İliğiHEPARİN, KanHEPARİN  Heparinli tüp 2-5 ml 18-24 °C

FISH KLL paneli
Test Kodu: 741370 Genetik Tanı Testleri - Gen:
Yöntem : FISH / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 7 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
Kemik İliğiHEPARİN, KanHEPARİN  Heparinli tüp 2-5 ml 18-24 °C

FISH MALT1 (18q21 Yeniden Düzenlenmesi)
Test Kodu: 741720 Genetik Tanı Testleri - Gen:
Yöntem : FISH / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 7 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
Kemik İliğiHEPARİN, KanHEPARİN  Heparinli tüp 2-5 ml 18-24 °C

FISH Miller-Dieker Sendromu (17p13 Mikrodelesyonu)
Test Kodu: 741380 Genetik Tanı Testleri - Gen:
Yöntem : FISH / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 7 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanHEPARİN , Amniyon Sıvısı, CVS Materyali, Abort Materyali, Kordon Kanı Açıklamaya Bakınız Açıklamaya Bakınız 18-24 °C

FISH MLL (11q23 Yeniden Düzenlenmesi)
Test Kodu: 741300 Genetik Tanı Testleri - Gen: MLL
Yöntem : FISH / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 7 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
Kemik İliğiHEPARİN, KanHEPARİN  Heparinli tüp 2-5 ml 18-24 °C

FISH Monozomi, Trizomi X
Test Kodu: 741390 Genetik Tanı Testleri - Gen:
Yöntem : FISH / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 7 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
Kemik İliğiHEPARİN, KanHEPARİN  Heparinli tüp 2-5 ml 18-24 °C

FISH Monozomi/Trizomi 12
Test Kodu: 741690 Genetik Tanı Testleri - Gen:
Yöntem : FISH / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 7 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
Kemik İliğiHEPARİN, KanHEPARİN  Heparinli tüp 2-5 ml 18-24 °C

FISH Monozomi/Trizomi 4
Test Kodu: 741410 Genetik Tanı Testleri - Gen:
Yöntem : FISH / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 7 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
Kemik İliğiHEPARİN, KanHEPARİN  Heparinli tüp 2-5 ml 18-24 °C

FISH Monozomi/Trizomi 5
Test Kodu: 741400 Genetik Tanı Testleri - Gen:
Yöntem : FISH / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 7 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
Kemik İliğiHEPARİN, KanHEPARİN  Heparinli tüp 2-5 ml 18-24 °C

FISH Monozomi/Trizomi 7
Test Kodu: 741420 Genetik Tanı Testleri - Gen:
Yöntem : FISH / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 7 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
Kemik İliğiHEPARİN, KanHEPARİN  Heparinli tüp 2-5 ml 18-24 °C

FISH Monozomi/Trizomi 8
Test Kodu: 741730 Genetik Tanı Testleri - Gen:
Yöntem : FISH / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 7 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
Kemik İliğiHEPARİN, KanHEPARİN  Heparinli tüp 2-5 ml 18-24 °C

FISH Multiple Myeloma paneli
Test Kodu: Genetik Tanı Testleri - Gen:
Yöntem : FISH / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 7 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
Kemik İliğiHEPARİN, KanHEPARİN  Heparinli tüp 2-5 ml 18-24 °C

FISH NHL (Non Hodgkin Lymphoma) paneli
Test Kodu: 741440 Genetik Tanı Testleri - Gen:
Yöntem : FISH / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 7 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
Kemik İliğiHEPARİN, KanHEPARİN  Heparinli tüp 2-5 ml 18-24 °C

FISH PDGFRB Analizi
Test Kodu: 741460 Genetik Tanı Testleri - Gen: PDGFRB
Yöntem : FISH / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 7 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
Kemik İliğiHEPARİN, KanHEPARİN  Heparinli tüp 2-5 ml 18-24 °C

FISH Prader-Willi/Angelman Sendromu (SNRPN) (15q11.2-q13 Mikrodelesyonu)
Test Kodu: 741470 Genetik Tanı Testleri - Gen: SNRPN
Yöntem : FISH / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 7 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanHEPARİN , Amniyon Sıvısı, CVS Materyali, Abort Materyali, Kordon Kanı Açıklamaya Bakınız Açıklamaya Bakınız 18-24 °C

FISH Preimplantasyon genetik tanı-kromozom anöploidi ve ploidi araştırma
Test Kodu: 741480 Genetik Tanı Testleri - Gen:
Yöntem : FISH / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 2 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
Blastomer  Açıklamaya Bakınız Açıklamaya Bakınız 18-24 °C

FISH Preimplantasyon genetik tanı-resiprokal kromozom translokasyon
Test Kodu: 741490 Genetik Tanı Testleri - Gen:
Yöntem : FISH / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 2 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
Blastomer  Açıklamaya Bakınız Açıklamaya Bakınız 18-24 °C

FISH Preimplantasyon genetik tanı-robertsonian translokasyon
Test Kodu: 741500 Genetik Tanı Testleri - Gen:
Yöntem : FISH / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 2 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
Blastomer  Açıklamaya Bakınız Açıklamaya Bakınız 18-24 °C

FISH ROS1 (6q22 Yeniden Düzenlenmesi)
Test Kodu: 741510 Genetik Tanı Testleri - Gen: ROS1
Yöntem : FISH / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 7 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
Taze Tümör Kesiti, Parafin Blok Açıklamaya Bakınız Açıklamaya Bakınız 18-24 °C

FISH Rubinstein Taybi Sendromu (16p13 Mikrodelesyonu)
Test Kodu: 741520 Genetik Tanı Testleri - Gen:
Yöntem : FISH / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 7 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanHEPARİN , Amniyon Sıvısı, CVS Materyali, Abort Materyali, Kordon Kanı Açıklamaya Bakınız Açıklamaya Bakınız 18-24 °C

FISH Seathre-Chotzen Sendromu (7p21 Mikrodelesyonu)
Test Kodu: 741530 Genetik Tanı Testleri - Gen:
Yöntem : FISH / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 7 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanHEPARİN , Amniyon Sıvısı, CVS Materyali, Abort Materyali, Kordon Kanı Açıklamaya Bakınız Açıklamaya Bakınız 18-24 °C

FISH SHOX Delesyonu
Test Kodu: 741540 Genetik Tanı Testleri - Gen: SHOX
Yöntem : FISH / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 7 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanHEPARİN , Amniyon Sıvısı, CVS Materyali, Abort Materyali, Kordon Kanı Açıklamaya Bakınız Açıklamaya Bakınız 18-24 °C

FISH Smith-Magenis Sendromu (17p11 Mikrodelesyonu)
Test Kodu: 741550 Genetik Tanı Testleri - Gen:
Yöntem : FISH / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 7 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanHEPARİN , Amniyon Sıvısı, CVS Materyali, Abort Materyali, Kordon Kanı Açıklamaya Bakınız Açıklamaya Bakınız 18-24 °C

FISH SOTOS Sendromu (5q35.3 Mikrodelesyonu)
Test Kodu: 741560 Genetik Tanı Testleri - Gen:
Yöntem : FISH / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 7 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanHEPARİN , Amniyon Sıvısı, CVS Materyali, Abort Materyali, Kordon Kanı Açıklamaya Bakınız Açıklamaya Bakınız 18-24 °C

FISH SRY Analizi
Test Kodu: 741570 Genetik Tanı Testleri - Gen: SRY
Yöntem : FISH / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 7 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanHEPARİN , Amniyon Sıvısı, CVS Materyali, Abort Materyali, Kordon Kanı
FISH Subtelomerik Prob İki Kromozom
Test Kodu: 741580 Genetik Tanı Testleri - Gen:
Yöntem : FISH / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 7 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Heparinli tüp 2-5 ml 18-24 °C

FISH Subtelomerik Prob Tek Kromozom
Test Kodu: 741590 Genetik Tanı Testleri - Gen:
Yöntem : FISH / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 7 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Heparinli tüp 2-5 ml 18-24 °C

FISH Subtelomerik Tarama (Tüm Kromozomlar)
Test Kodu: 741600 Genetik Tanı Testleri - Gen:
Yöntem : FISH / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 7 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Heparinli tüp 2-5 ml 18-24 °C

FISH t(1;19) (TCF3(E2A)/PBX1))
Test Kodu: 741620 Genetik Tanı Testleri - Gen: TCF3(E2A)/PBX1
Yöntem : FISH / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 7 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
Kemik İliğiHEPARİN, KanHEPARİN  Heparinli tüp 2-5 ml 18-24 °C

FISH t(11;14) (CCND1/IGH)
Test Kodu: 741680 Genetik Tanı Testleri - Gen: CCND1/IGH
Yöntem : FISH / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 7 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
Kemik İliğiHEPARİN, KanHEPARİN  Heparinli tüp 2-5 ml 18-24 °C

FISH t(11;14) (IGH/MYEOV)
Test Kodu: 741190 Genetik Tanı Testleri - Gen: IGH/MYEOV
Yöntem : FISH / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 7 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
Kemik İliğiHEPARİN, KanHEPARİN  Heparinli tüp 2-5 ml 18-24 °C

FISH t(11;19) (MLL/MLLT1)
Test Kodu: 741100 Genetik Tanı Testleri - Gen: MLL/MLLT1
Yöntem : FISH / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 7 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
Kemik İliğiHEPARİN, KanHEPARİN  Heparinli tüp 2-5 ml 18-24 °C

FISH t(12;21) TEL/AML1 (ETV6/RUNX1)
Test Kodu: 741630 Genetik Tanı Testleri - Gen: TEL/AML1 (ETV6/RUNX1)
Yöntem : FISH / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 7 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
Kemik İliğiHEPARİN, KanHEPARİN  Heparinli tüp 2-5 ml 18-24 °C

FISH t(14;16) (IGH/MAF)
Test Kodu: 741640 Genetik Tanı Testleri - Gen: IGH/MAF
Yöntem : FISH / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 7 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
Kemik İliğiHEPARİN, KanHEPARİN  Heparinli tüp 2-5 ml 18-24 °C

FISH t(14;18) (IGH/BCL2)
Test Kodu: 741690 Genetik Tanı Testleri - Gen: IGH/BCL2
Yöntem : FISH / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 7 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
Kemik İliğiHEPARİN, KanHEPARİN  Heparinli tüp 2-5 ml 18-24 °C

FISH t(15;17) (PML/RARA)
Test Kodu: 741710 Genetik Tanı Testleri - Gen: PML/RARA
Yöntem : FISH / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 7 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
Kemik İliğiHEPARİN, KanHEPARİN  Heparinli tüp 2-5 ml 18-24 °C

FISH t(2;8) (IGK/MYC)
Test Kodu: 741780 Genetik Tanı Testleri - Gen: IGK/MYC
Yöntem : FISH / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 7 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
Kemik İliğiHEPARİN, KanHEPARİN  Heparinli tüp 2-5 ml 18-24 °C

FISH t(4;11) (MLL/AFF1)
Test Kodu: 741110 Genetik Tanı Testleri - Gen: MLL/AFF1
Yöntem : FISH / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 7 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
Kemik İliğiHEPARİN, KanHEPARİN  Heparinli tüp 2-5 ml 18-24 °C

FISH t(4;14) (IGH/FGFR3)
Test Kodu: 741650 Genetik Tanı Testleri - Gen: IGH/FGFR3
Yöntem : FISH / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 7 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
Kemik İliğiHEPARİN, KanHEPARİN  Heparinli tüp 2-5 ml 18-24 °C

FISH t(8;14) (MYC/IGH)
Test Kodu: 741750 Genetik Tanı Testleri - Gen: MYC/IGH
Yöntem : FISH / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 7 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
Kemik İliğiHEPARİN, KanHEPARİN  Heparinli tüp 2-5 ml 18-24 °C

FISH t(8;21) (AML1/ETO)
Test Kodu: 741760 Genetik Tanı Testleri - Gen: AML1/ETO
Yöntem : FISH / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 7 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
Kemik İliğiHEPARİN, KanHEPARİN  Heparinli tüp 2-5 ml 18-24 °C

FISH t(8;22) (IGL/MYC)
Test Kodu: 741180 Genetik Tanı Testleri - Gen:
Yöntem : FISH / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 7 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
Kemik İliğiHEPARİN, KanHEPARİN  Heparinli tüp 2-5 ml 18-24 °C

FISH t(9;11) (MLL/MLLT3)
Test Kodu: 741790 Genetik Tanı Testleri - Gen: MLL/MLLT3
Yöntem : FISH / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 7 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
Kemik İliğiHEPARİN, KanHEPARİN  Heparinli tüp 2-5 ml 18-24 °C

FISH t(9;22) (BCR/ABL)
Test Kodu: 741770 Genetik Tanı Testleri - Gen: BCR/ABL
Yöntem : FISH / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 7 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
Kemik İliğiHEPARİN, KanHEPARİN  Heparinli tüp 2-5 ml 18-24 °C

FISH Trizomi 21
Test Kodu: 741610 Genetik Tanı Testleri - Gen:
Yöntem : FISH / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 7 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanHEPARİN , Amniyon Sıvısı, CVS Materyali, Abort Materyali, Kordon Kanı Açıklamaya Bakınız Açıklamaya Bakınız 18-24 °C

FISH Williams Sendromu (7q11.23 Mikrodelesyon Analizi)
Test Kodu: 741660 Genetik Tanı Testleri - Gen:
Yöntem : FISH / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 7 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanHEPARİN , Amniyon Sıvısı, CVS Materyali, Abort Materyali, Kordon Kanı Açıklamaya Bakınız Açıklamaya Bakınız 18-24 °C

FISH Wolf-Hirschhorn Sendromu (4p16.3 Mikrodelesyonu)
Test Kodu: 741670 Genetik Tanı Testleri - Gen:
Yöntem : FISH / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 7 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanHEPARİN , Amniyon Sıvısı, CVS Materyali, Abort Materyali, Kordon Kanı Açıklamaya Bakınız Açıklamaya Bakınız 18-24 °C

FLT3 Geni Hedef Mutasyon Analizi
Test Kodu: 711740 Genetik Tanı Testleri - Gen: FLT3
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

FLT3 Geni ITD (Internal tandem duplication) Analizi
Test Kodu: 711730 Genetik Tanı Testleri - Gen: FLT3
Yöntem : Fragman Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Fokal Dermal Hipoplazi, PORCN Gen Analizi
Test Kodu: 716500 Genetik Tanı Testleri - Gen: PORCN
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 45 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Fosfogliserat Dehidrogenaz Eksikliği, PHGDH Gen Analizi
Test Kodu: 715160 Genetik Tanı Testleri - Gen: PHGDH
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Fosfolipaz C epsilon 1 (PLCE-1) mutasyonu NPHS 3, İzole NS
Test Kodu: 713880 Genetik Tanı Testleri - Gen: NPHS3
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Frajil X FMR1 Geni CGG Üçlü Tekrar Sayısı Analizi
Test Kodu: 711750 Genetik Tanı Testleri - Gen: FMR1
Yöntem : Fragman Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Friedreich Ataksisi FXN Geni GAA Üçlü Tekrar Sayısı Analizi
Test Kodu: 711760 Genetik Tanı Testleri - Gen: FXN
Yöntem : Fragman Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Fruktoz 1,6 Bifosfotaz Eksikliği
Test Kodu: 711770 Genetik Tanı Testleri - Gen: FBP1
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Fukosidozis, FUCA1 Gen Analizi
Test Kodu: 715170 Genetik Tanı Testleri - Gen: FUCA1
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Fumaraz Eksikliği, FH Gen Analizi
Test Kodu: 715180 Genetik Tanı Testleri - Gen: FH
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Galaktokinaz Eksikliği
Test Kodu: 711780 Genetik Tanı Testleri - Gen: GALK1
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Galaktosialidozis, CTSA Gen Analizi
Test Kodu: 715190 Genetik Tanı Testleri - Gen: CTSA
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Galaktoz - 1 - Fosfat Üridil Transferaz Eksikliği (Galaktozemi Tip 1- GALT Eksikliği), GALT Gen Analizi
Test Kodu: 715200 Genetik Tanı Testleri - Gen: GALT
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Galaktoz Epimeraz Eksikliği, GALE Gen Analizi
Test Kodu: 715210 Genetik Tanı Testleri - Gen: GALE
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Galaktozemi Gen Analizi
Test Kodu: 713280 Genetik Tanı Testleri - Gen: GALT
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Galaktozemi Tip 2, GALK1 Gen Analizi
Test Kodu: 715220 Genetik Tanı Testleri - Gen: GALK1
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Gaucher Hastalığı Gen Analizi
Test Kodu: 711800 Genetik Tanı Testleri - Gen: GBA
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Gilbert Sendromu Gen Analizi
Test Kodu: 711810 Genetik Tanı Testleri - Gen: UGT1A1
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Gitelman Sendromu (SLC12A3) Gen Analizi
Test Kodu: 714000 Genetik Tanı Testleri - Gen: SLC12A3
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Glikojen Depo Hastalık Paneli (WES Analizi)
Test Kodu: 715230 Genetik Tanı Testleri - Gen: WES
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Glikoz 6 Fosfat Dehidrogenaz Eksikliği (Favizm)
Test Kodu: 711830 Genetik Tanı Testleri - Gen: G6PD
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Gliserol Kinaz Eksikliği, GK Gen Analizi
Test Kodu: 715240 Genetik Tanı Testleri - Gen: GK
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Glisin Ensefalopatisi, Nonketotik Hiperglisinemi, AMT Gen Analizi
Test Kodu: 715250 Genetik Tanı Testleri - Gen: AMT
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Glukokortikoid Eksikliği Tip 1 Gen Analizi
Test Kodu: 713050 Genetik Tanı Testleri - Gen: MC2R
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

GLUT1 Eksikliği (Glukoz Transporter Defekti Tip 1)
Test Kodu: 711840 Genetik Tanı Testleri - Gen: SLC2A1
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Glut1 Eksikliği Sendromu Tip 2, SLC2A1 Gen Analizi
Test Kodu: 715260 Genetik Tanı Testleri - Gen: SLC2A1
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Glutarik Asidüri - Glutarik Asidemi Tip 2 (Multipl Açil Koa Dehidrojenaz), ETFA Gen Analizi
Test Kodu: 715270 Genetik Tanı Testleri - Gen: ETFA
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Glutarik Asiduri Tip 1
Test Kodu: 713680 Genetik Tanı Testleri - Gen: GCDH
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

GM1 Gangliosidoz Hedef Mutasyon Analizi
Test Kodu: 711850 Genetik Tanı Testleri - Gen: GLB1
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

GM1 Gangliozidozis Tip 1, Tip 2 ve Tip 3, GLB1 Gen Analizi
Test Kodu: 715280 Genetik Tanı Testleri - Gen: GLB1
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

GM2 Gangliosidozis, GM2A Gen Analizi
Test Kodu: 714460 Genetik Tanı Testleri - Gen:
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

GM2 Gangliozidozis Tip 1 Heksozaminidaz A Eksikliği, HEXA Gen Analizi
Test Kodu: 715290 Genetik Tanı Testleri - Gen: HEXA
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Gracile Sendromu, BCS1L Gen Analizi
Test Kodu: 715300 Genetik Tanı Testleri - Gen: BCS1L
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Griscelli Sendromu Tip 2 Gen Analizi
Test Kodu: 711860 Genetik Tanı Testleri - Gen: RAB27A
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Halokarboksilaz Sentetaz Eksikliği, HLCS Gen Analizi
Test Kodu: 715310 Genetik Tanı Testleri - Gen: HLCS
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Hartnup Hastalığı, SLC6A19 Gen Analizi
Test Kodu: 714470 Genetik Tanı Testleri - Gen: SLC6A19
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Hawkinsinüri, HPD Gen Analizi
Test Kodu: 715320 Genetik Tanı Testleri - Gen: HPD
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Hemiplejik Migren, Ataksi, İnfantil Konvülziyon, PRRT2 Gen Analizi
Test Kodu: 714270 Genetik Tanı Testleri - Gen: PRRT2
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Hemofagostik Lenfohistiyositoz Tip 3
Test Kodu: 713580 Genetik Tanı Testleri - Gen: UNC13D
Yöntem : NGS / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 45 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Hemofagostik Lenfohistiyositoz Tip 4
Test Kodu: 713570 Genetik Tanı Testleri - Gen: STX11
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Hemofili A F8 Gen Analizi
Test Kodu: 711880 Genetik Tanı Testleri - Gen: F8
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Hemofili A F8 Geni Delesyon Duplikasyon
Test Kodu: 711890 Genetik Tanı Testleri - Gen: F8
Yöntem : MLP / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Hemofili B F9 Gen Analizi
Test Kodu: 711900 Genetik Tanı Testleri - Gen: F9
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Hemofili B F9 Geni Delesyon Duplikasyon Analizi
Test Kodu: 711910 Genetik Tanı Testleri - Gen: F9
Yöntem : MLP / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Hemokromatozis Hedef Mutasyon Analizi (18 mutasyon)
Test Kodu: 711870 Genetik Tanı Testleri - Gen: HFE
Yöntem : Fragman Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Hepatik Lipaz Eksikliği (dislipidemi), LIPC Gen Analizi
Test Kodu: 716070 Genetik Tanı Testleri - Gen: LIPC
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 45 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Herediter Duysal Nöropati Tip1A, SPTLC1 Gen Analizi
Test Kodu: 714760 Genetik Tanı Testleri - Gen: SPTLC1
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Herediter Duysal Otonom Nöropati Tip 2A (HSAN2A), WNK1 Gen Analizi
Test Kodu: 714790 Genetik Tanı Testleri - Gen: WNK1
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Herediter Duysal Otonom Nöropati Tip 2B (HSAN2B), RETREG1 Gen Analizi
Test Kodu: 714800 Genetik Tanı Testleri - Gen: RETREG1
Yöntem : NGS / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Herediter Duysal Otonom Nöropati Tip 5 (HSAN5), NGF Gen Analizi
Test Kodu: 714780 Genetik Tanı Testleri - Gen: NGF
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Herediter Duysal Otonom Nöropati Tip1E (HSAN1E), DNMT1 Gen Analizi
Test Kodu: 714770 Genetik Tanı Testleri - Gen: DNMT1 
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Herediter Hemokromatozis, HFE Gen Analizi
Test Kodu: 715330 Genetik Tanı Testleri - Gen: HFE
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Herediter Jinekolojik Kanser Paneli
Test Kodu: 713530 Genetik Tanı Testleri - Gen: 53 Gen
Yöntem : NGS / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 45 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Herediter Nevraljik Amiyotrofi (HNA), SEPT9 Gen Analizi
Test Kodu: 714810 Genetik Tanı Testleri - Gen: SEPT9
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Herediter Non Polipozis Kanser Paneli
Test Kodu: 711940 Genetik Tanı Testleri - Gen: MLH1, MSH2, MSH6, PMS2
Yöntem : NGS / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Herediter Nötrofili Gen Analizi
Test Kodu: 713410 Genetik Tanı Testleri - Gen: CSF3R
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Herediter Spastik Parapleji Tip 4 Gen Analizi
Test Kodu: 712970 Genetik Tanı Testleri - Gen: SPAST
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Hidrotik Ektodermal Displazi Tip 2
Test Kodu: 712980 Genetik Tanı Testleri - Gen: GJB6
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Hiper Igd Sendromu
Test Kodu: 713710 Genetik Tanı Testleri - Gen: MVK
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Hiper Ige Sendromu(Or)
Test Kodu: 713720 Genetik Tanı Testleri - Gen: DOCK8
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Hiperalfalipoproteinemi, CETP Gen Analizi
Test Kodu: 715340 Genetik Tanı Testleri - Gen: CETP
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Hiperhomosisteinemi/ Homosistinüri cblE Tipi, MTRR Gen Analizi
Test Kodu: 715350 Genetik Tanı Testleri - Gen: MTRR
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Hiperkolesterolemi, LDLR Gen Analizi
Test Kodu: 716080 Genetik Tanı Testleri - Gen: LDLR
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 45 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Hiperprolinemi Tip 2, ALDH4A1 Gen Analizi
Test Kodu: 715360 Genetik Tanı Testleri - Gen: ALDH4A1
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Hipofosfatazya, ALPL Gen Analizi
Test Kodu: 716090 Genetik Tanı Testleri - Gen: ALPL
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 45 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Hipogonadotropik Hipogonadizm, Gonadotropin Releasing Hormon 1 Eksikliği, GNRH1 Gen Analizi
Test Kodu: 716110 Genetik Tanı Testleri - Gen: GNRH1
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 45 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Hipogonadotropik Hipogonadizm, İzole Lutropin Eksikliği, Luteinize Edici Hormon Beta, LHB Gen Analizi
Test Kodu: 716120 Genetik Tanı Testleri - Gen: LHB
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 45 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Hipogonadotropik Hipogonadizm, KISS1 Gen Analizi
Test Kodu: 716130 Genetik Tanı Testleri - Gen: KISS1
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 45 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Hipogonadotropik Hipogonadizm, Polikistik Over Sendromu, Folikül Stimülan Hormon Eksikliği, Follikül Stimulating Hormon Beta, FSHB Gen Analizi
Test Kodu: 716140 Genetik Tanı Testleri - Gen: FSHB
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 45 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Hipohidrotik Ektodermal Displazi, EDA, EDAR, EDARADD Gen Analizi
Test Kodu: 716510 Genetik Tanı Testleri - Gen: EDA, EDAR, EDARADD
Yöntem : NGS / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 45 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Hipoksantin Guanin Fosforibozil Transferaz Eksikliği, HPRT Gen Analizi
Test Kodu: 715370 Genetik Tanı Testleri - Gen: HPRT
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Hipotrikozis, DSG4 Gen Analizi
Test Kodu: 716520 Genetik Tanı Testleri - Gen: DSG4
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 45 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Hızlı Anöploidi Analizi,Prenatal
Test Kodu: 711920 Genetik Tanı Testleri - Gen: Kromozom 13, 18, 21, X,Y
Yöntem : QF-PCR / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 3 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
Amniyon Sıvısı, CVS Materyali,Kordon Kanı Açıklamaya Bakınız Açıklamaya Bakınız 18-24 °C

HMG - CoA Liyaz Eksikliği, HMGCL Gen Analizi
Test Kodu: 715380 Genetik Tanı Testleri - Gen: HMGCL
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

HMG - CoA Sentaz 2 Eksikliği, HMGCS2 Gen Analizi
Test Kodu: 715390 Genetik Tanı Testleri - Gen: HMGCS2
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Holt Oram Sendromu
Test Kodu: 713740 Genetik Tanı Testleri - Gen: TBX5
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Homosistinüri, Sistationin Beta Sentaz Eksikliğine Bağlı, CBS Gen Analizi
Test Kodu: 715400 Genetik Tanı Testleri - Gen: CBS
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Huntington Hastalığı CAG Üçlü Tekrar Sayısı Analizi
Test Kodu: 711950 Genetik Tanı Testleri - Gen: HTT
Yöntem : Fragman Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

İdiopatik İnfantil Hiperkalsemi 1-2 Gen Analizi
Test Kodu: 713380 Genetik Tanı Testleri - Gen: CYP24A1, SLC34A1
Yöntem : NGS / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

İktiyozis, Ekzom Analizi
Test Kodu: 716530 Genetik Tanı Testleri - Gen:
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 45 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Imatinib (Gleevec) Direnci Mutasyon Analizi
Test Kodu: 711960 Genetik Tanı Testleri - Gen: ABL1
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

İmmün Yetmezlikli Anhidrotik Ektodermal Displazili, Otozomal Dominant, NFKBIA Gen Analizi
Test Kodu: 716540 Genetik Tanı Testleri - Gen: NFKBIA
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 45 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

inv 16 (p13;q22) CBFB-MYH11 Füzyon transkripti
Test Kodu: 711970 Genetik Tanı Testleri - Gen: CBFB-MYH11
Yöntem : Real Time PCR / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 7 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

IPEX Sendromu (İmmunodisregulasyon, Poliendokrinopati ve Enteropati, X’e Bağlı), FOXP3 Gen Analizi
Test Kodu: 716150 Genetik Tanı Testleri - Gen: FOXP3
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 45 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

İzole Ailesel Somatotropinoma (IFS), GNAS1 Gen Analizi
Test Kodu: 716160 Genetik Tanı Testleri - Gen: GNAS1
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 45 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

İzole Büyüme Hormonu Eksikliği Gen Analizi
Test Kodu: 713390 Genetik Tanı Testleri - Gen: GH1, GHRHR, BTK
Yöntem : NGS / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

İzovalerik Asidemi, IVD Gen Analizi
Test Kodu: 715410 Genetik Tanı Testleri - Gen: IVD
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

JAK2 Geni Hedef Mutasyon Analizi
Test Kodu: 711990 Genetik Tanı Testleri - Gen: JAK2
Yöntem : Real Time PCR / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 7 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

JAK2 Geni Seçilmiş Ekzon Analizi
Test Kodu: 711980 Genetik Tanı Testleri - Gen: JAK2
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Kalıtsal Akrodermatitis Enteropatika, SLC39A4 Gen Analizi
Test Kodu: 715920 Genetik Tanı Testleri - Gen: SLC39A4
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 45 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Kalıtsal Pankreatit
Test Kodu: 713690 Genetik Tanı Testleri - Gen: PRSS1
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Kalıtsal Pankreatit
Test Kodu: 713700 Genetik Tanı Testleri - Gen: SPINK1
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Kalıtsal Paraganglioma/Feokromasitoma Tip 1, SDHD Gen Analizi
Test Kodu: 716170 Genetik Tanı Testleri - Gen: SDHD
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 45 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Kalıtsal Paraganglioma/Feokromasitoma Tip 2, SDHAF2 Gen Analizi
Test Kodu: 716180 Genetik Tanı Testleri - Gen: SDHAF2
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 45 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Kalıtsal Paraganglioma/Feokromasitoma Tip 3, SDHC Gen Analizi
Test Kodu: 716190 Genetik Tanı Testleri - Gen: SDHC
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 45 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Kalıtsal Paraganglioma/Feokromasitoma Tip 4, SDHB Gen Analizi
Test Kodu: 716200 Genetik Tanı Testleri - Gen: SDHB
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 45 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Kallmann Sendromu, KAL1 Gen Analizi
Test Kodu: 716210 Genetik Tanı Testleri - Gen: KAL1
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 45 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Karbamoil Fosfat Sentetaz Tip 1 Eksikliği, CPS1 Gen Analizi
Test Kodu: 715420 Genetik Tanı Testleri - Gen: CPS1
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Karbonik Anhidraz 5A Eksikliği CA5A Gen Analizi
Test Kodu: 714150 Genetik Tanı Testleri - Gen: CA5A
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Kardiyovasküler Risk Paneli
Test Kodu: 712000 Genetik Tanı Testleri - Gen:
Yöntem : Fragman Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Karnitin Palmitoil Transferaz (CPT II) Eksikliği, Hepatik, CPT2 Gen Analizi
Test Kodu: 715430 Genetik Tanı Testleri - Gen: CPT2
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Kearns Sayre Sendromu, mtDNA Analizi
Test Kodu: 714490 Genetik Tanı Testleri - Gen:
Yöntem : NGS / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Kistik Fibroz
Test Kodu: 8392130 Genetik Tanı Testleri - Gen: APC, MUTYH
Yöntem: NGS Yeni Nesil Dizileme Çalışma Günü: Her Gün Raporlama Süresi: 30 Gün
Örnek Adı Kap Örnek Miktarı Taşıma
KanEDTA Mor Kapaklı Tüp 3-5 ml 18-24゚C

* Bu test için genetik onam formu doldurulmalıdır.
* Bu test akreditedir.

Ek Bilgiler
asd mevlüt bey
Kistik Fibroz Gen Analizi
Test Kodu: 712010 Genetik Tanı Testleri - Gen: CFTR
Yöntem : NGS / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 45 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Kistik Fibroz Gen Analizi, Prenatal
Test Kodu: 712020 Genetik Tanı Testleri - Gen: CFTR
Yöntem :NGS /Çalışma Günü: Her Gün/Raporlama Tarihi: 45 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
Amniyon Sıvısı, CVS Materyali,Kordon Kanı Açıklamaya Bakınız Açıklamaya Bakınız 18-24 °C

Kistik Fibroz, Delesyon Duplikasyon Analizi
Test Kodu: 712030 Genetik Tanı Testleri - Gen: CFTR
Yöntem : MLPA / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Kısa Zincirli Açil Koa Dehidrojenaz Eksikliği, ACADS Gen Analizi
Test Kodu: 715440 Genetik Tanı Testleri - Gen: ACADS
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Kolestaz İlerleyici Ailevi Intrahepatik Tip 1
Test Kodu: 713750 Genetik Tanı Testleri - Gen: ATP8B1
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Kolestaz İlerleyici Ailevi Intrahepatik Tip 2
Test Kodu: 713760 Genetik Tanı Testleri - Gen: ABCB11
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Kolesterol Ester Depo Hastalığı (Wolman Hastalığı), LIPA Gen Analizi
Test Kodu: 715450 Genetik Tanı Testleri - Gen: LIPA
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Kolorektal Kanser Likit Biyopsi Paneli
Test Kodu: 713490 Genetik Tanı Testleri - Gen: EGFR, BRAF, KRAS, TP53, PTEN, HRAS, SMAD4, ATM, APC, NRAS, PIK3CA, ERBB2, AKT1
Yöntem : NGS / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 45 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Kolorektal Kanser Paneli
Test Kodu: 713500 Genetik Tanı Testleri - Gen: MLH1, MLH3, MSH2, MSH6, PMS1, PMS2, KRAS, EGFR, PIK3CA, BRAF, APC, P53, BMPR1A, MUTYH, PTEN, SMAD4, STK11, EPCAM
Yöntem : NGS / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 45 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Kombine Hipofizer Hormon Eksikliği Tip 1 Gen Analizi
Test Kodu: 712990 Genetik Tanı Testleri - Gen: POU1F1
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Kombine Hipofizer Hormon Eksikliği Tip 2 Gen Analizi
Test Kodu: 713000 Genetik Tanı Testleri - Gen: PROP1
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Kombine Oksidatif Fosforilasyon Eksikliği Tip 12, EARS2 Gen Analizi
Test Kodu: 715460 Genetik Tanı Testleri - Gen: EARS2
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Kombine Pitüer Hormon Eksikliği, HESX1 Gen Analizi
Test Kodu: 716220 Genetik Tanı Testleri - Gen: HESX1
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 45 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Kongenital Adrenal Hiperplazi 11- Beta Hidroksilaz Eksikliği Gen Analizi
Test Kodu: 713300 Genetik Tanı Testleri - Gen:  CYP11B1
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °CKongenital Adrenal Hiperplazi 17- Alfa Hidroksilaz Eksikliği Gen Analizi
Test Kodu: 713310 Genetik Tanı Testleri - Gen:  CYP17A1
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Kongenital Diseritropoetik Anemi
Test Kodu: 711440 Genetik Tanı Testleri - Gen: CDAN1
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Kongenital İktiyozis Paneli
Test Kodu: 713170 Genetik Tanı Testleri - Gen: WES
Yöntem : NGS / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 45 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Kongenital Nefrotik Sendrom Gen Analizleri
Test Kodu: 713850 Genetik Tanı Testleri - Gen:
Yöntem : NGS / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Konjenital Adrenal Hiperplazi 3-Beta Hidroksisteroid Dehidrogenaz Eksikliği HSD3B2, Gen Analizi
Test Kodu: 716230 Genetik Tanı Testleri - Gen: HSD3B2
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 45 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Konjenital Adrenal Hiperplazi Gen Analizi-21 Hidroksilaz Eksikliği
Test Kodu: 712040 Genetik Tanı Testleri - Gen: CYP21A2
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Konjenital Adrenal Hiperplazi Geni Delesyon Duplikasyon Analizi-21 Hidroksilaz Eksikliği
Test Kodu: 712050 Genetik Tanı Testleri - Gen: CYP21A2
Yöntem : MLPA / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Konjenital Glikozilasyon Bozukluğu Tip 1a (Cdg1a)
Test Kodu: 713790 Genetik Tanı Testleri - Gen: PMM2
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Konjenital Lipoid Adrenal Hiperplazi, STAR Gen Analizi
Test Kodu: 716240 Genetik Tanı Testleri - Gen: STAR
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 45 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Konjenital Nötropeni Gen Analizi
Test Kodu: 712060 Genetik Tanı Testleri - Gen: ELANE (ELA2)
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Konjenital Nötropeni Tip3 Gen Analizi
Test Kodu: 712070 Genetik Tanı Testleri - Gen: HAX1
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Konjenital Sağırlık Gen Analizi
Test Kodu: 712080 Genetik Tanı Testleri - Gen: Connexin 26 (GJB2)
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Konjenital Santral Hipoventilasyon Sendromu Gen Analizi
Test Kodu: 712570 Genetik Tanı Testleri - Gen: PHOX2B
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Krabbe Hastalığı Gen Analizi
Test Kodu: 713010 Genetik Tanı Testleri - Gen: GALC
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

KRAS Seçilmiş Ekzon Analizi
Test Kodu: 712090 Genetik Tanı Testleri - Gen: KRAS
Yöntem : Real Time PCR / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 7 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Kreatin Eksikliği Sendromu, X’e Bağlı, SLC6A8 Gen Analizi
Test Kodu: 715470 Genetik Tanı Testleri - Gen: SLC6A8
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Kromozom Analizi; Abort Materyali
Test Kodu: 731100 Genetik Tanı Testleri - Gen:
Yöntem :Uzun Süreli Hücre Kültürü /Çalışma Günü: Her Gün/Raporlama Tarihi: 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
 Abort Materyali Açıklamaya Bakınız Açıklamaya Bakınız 18-24 °C

Kromozom Analizi; Amniyon Sıvısı
Test Kodu: 731110 Genetik Tanı Testleri - Gen:
Yöntem :Uzun Süreli Hücre Kültürü /Çalışma Günü: Her Gün/Raporlama Tarihi: 21 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
 Amniyon Sıvısı Açıklamaya Bakınız Açıklamaya Bakınız 18-24 °C

Kromozom Analizi; Fetal Kan (Kord Kanı)
Test Kodu: 731120 Genetik Tanı Testleri - Gen:
Yöntem :Kısa Süreli Hücre Kültürü /Çalışma Günü: Her Gün/Raporlama Tarihi: 15 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
 Kordon Kanı Açıklamaya Bakınız Açıklamaya Bakınız 18-24 °C

Kromozom Analizi; Hemato-onkolojik (Periferik Kan)
Test Kodu: 721100 Genetik Tanı Testleri - Gen:
Yöntem :Kısa Süreli Hücre Kültürü /Çalışma Günü: Her Gün/Raporlama Tarihi: 15 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
 KanHEPARİN  Heparinli tüp 2-5 mL 18-24 °C

Kromozom Analizi; Kemik İliği
Test Kodu: 721110 Genetik Tanı Testleri - Gen:
Yöntem :Kısa Süreli Hücre Kültürü /Çalışma Günü: Her Gün/Raporlama Tarihi: 15 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
Kemik İliğiHEPARİN Açıklamaya Bakınız Açıklamaya Bakınız 18-24 °C

Kromozom Analizi; Koryon Villus Örneği (CVS)
Test Kodu: 731130 Genetik Tanı Testleri - Gen:
Yöntem :Uzun Süreli Hücre Kültürü /Çalışma Günü: Her Gün/Raporlama Tarihi: 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
 CVS Materyali Açıklamaya Bakınız Açıklamaya Bakınız 18-24 °C

Kromozom Analizi; Periferik Kan
Test Kodu: 721120 Genetik Tanı Testleri - Gen:
Yöntem :Kısa Süreli Hücre Kültürü /Çalışma Günü: Her Gün/Raporlama Tarihi: 15 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanHEPARİN  Heparinli tüp 2-5 mL 18-24 °C

Kromozom Analizi; Solid Doku Örneği (Cilt Dokusu vs.)
Test Kodu: 721130 Genetik Tanı Testleri - Gen:
Yöntem :Uzun Süreli Hücre Kültürü /Çalışma Günü: Her Gün/Raporlama Tarihi: 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
 Cilt Biyopsi Örneği Açıklamaya Bakınız Açıklamaya Bakınız 18-24 °C

Kronik Eozinofilik Lösemi Seçilmiş Ekzon Analizi
Test Kodu: 712560 Genetik Tanı Testleri - Gen: PDGFRA
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Kronik Granulomatozis Hastalığı Gen Analizi
Test Kodu: 713440 Genetik Tanı Testleri - Gen: CYBA, CYBB, NCF1, NCF2, NCF4
Yöntem : NGS / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Kseroderma Pigmentozum
Test Kodu: 713160 Genetik Tanı Testleri - Gen: XPC, ERCC2, POLH
Yöntem : NGS / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 45 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Kutis Laksa Paneli
Test Kodu: 713190 Genetik Tanı Testleri - Gen: WES
Yöntem : NGS / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 45 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Kutis Laxa, Ekzom Analizi
Test Kodu: 716550 Genetik Tanı Testleri - Gen:
Yöntem : NGS / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 45 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

L - 2 - Hidroksiglutarik Asidüri, L2HGDH Gen Analizi
Test Kodu: 715480 Genetik Tanı Testleri - Gen: L2HGDH
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Lafora Hastalığı (Epilepsi, Progressive Myoclonus Tip 2a)
Test Kodu: 713020 Genetik Tanı Testleri - Gen: EPM2A
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Lamellar İktiyozis, TGM1 Gen Analizi
Test Kodu: 716560 Genetik Tanı Testleri - Gen: TGM1
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 45 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Laminin β2 gen mutasyonu (LAMB2) İzole NS, Pierson
Test Kodu: 713900 Genetik Tanı Testleri - Gen: LAMB2
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Laminin β3 gen mutasyonu (LAMB3)
Test Kodu: 713910 Genetik Tanı Testleri - Gen: LAMB3
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Leberin Herediter Optik Nöropatisi
Test Kodu: 712100 Genetik Tanı Testleri - Gen: mtDNA
Yöntem : NGS / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 45 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Leigh Sendromu Gen Analizi
Test Kodu: 713140 Genetik Tanı Testleri - Gen: SURF1
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Leptin Gen Analizi
Test Kodu: 712110 Genetik Tanı Testleri - Gen: LEP
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Leptin Reseptör Eksikliği, LEPR Gen Analizi
Test Kodu: 716250 Genetik Tanı Testleri - Gen: LEPR
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 45 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Lesch Nyhan Sendromu, HPRT1 Gen Analizi
Test Kodu: 714320 Genetik Tanı Testleri - Gen: HPRT1
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Leyding Cell Hipoplazisi, LHCGR Gen Analizi
Test Kodu: 716260 Genetik Tanı Testleri - Gen: LHCGR
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 45 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

LHON, mtDNA Analizi
Test Kodu: 714510 Genetik Tanı Testleri - Gen: LHON
Yöntem : NGS / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Liddle Sendromu, SLCC1B Gen Analizi
Test Kodu: 715930 Genetik Tanı Testleri - Gen: SLCC1B
Yöntem : Laboratuvara Danışınız/ Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 45 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Lim Homeobox Transkripsiyon Faktör 1b (LMXB1) Mutasyonu (Nail-patella sendromu)
Test Kodu: 713920 Genetik Tanı Testleri - Gen: LMXB1
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Limb Girdle Musküler Distrofi Tip 1B, LMNA Gen Analizi
Test Kodu: 714530 Genetik Tanı Testleri - Gen: LMNA
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Limb Girdle Musküler Distrofi Tip 1C, CAV3 Gen Analizi
Test Kodu: 714540 Genetik Tanı Testleri - Gen: CAV3
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Limb Girdle Musküler Distrofi Tip 2A
Test Kodu: 713030 Genetik Tanı Testleri - Gen: CAPN3
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Limb Girdle Musküler Distrofi Tip 2B
Test Kodu: 713040 Genetik Tanı Testleri - Gen: DYSF
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Lizinürik Protein İntoleransı, SLC7A7 Gen Analizi
Test Kodu: 715490 Genetik Tanı Testleri - Gen: SLC7A7
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Lowe Sendromu Gen Analizi
Test Kodu: 713540 Genetik Tanı Testleri - Gen: OCRL1
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Mal de Meleda Hastalığı, SLURP1 Gen Analizi
Test Kodu: 716570 Genetik Tanı Testleri - Gen: SLURP1
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 45 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Malign Melanom Kanser Paneli
Test Kodu: 713510 Genetik Tanı Testleri - Gen: "BRAF (V600E), CDKN2A, NRAS (kodon 12, 13, 61), CDK4
Yöntem : NGS / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 45 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Malonil CoA Dekarboksilaz Eksikliği, MLYCD Gen Analizi
Test Kodu: 715500 Genetik Tanı Testleri - Gen: MLYCD
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Marfan Sendromu Gen Analizi
Test Kodu: 712120 Genetik Tanı Testleri - Gen: FBN1
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Marinesco Sjögren Sendromu SIL1 Gen Analizi
Test Kodu: 714200 Genetik Tanı Testleri - Gen: SIL1 
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Maroteaux-Lamy / Mukopolisakkaridoz Tip VI Gen Analizi
Test Kodu: 713210 Genetik Tanı Testleri - Gen: ARSB
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Mccune Albright Sendromu
Test Kodu: 713780 Genetik Tanı Testleri - Gen: GNAS
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Meckel Gruber Sendromu Seçilmiş Ekzon Analizi (16,17)
Test Kodu: 713060 Genetik Tanı Testleri - Gen: MKS1
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

MEGDEL Sendromu (3-Metilglutakonik Asidüri, Sağırlık, Ensafalomyopati, Leigh-Like Hastalığı), SERAC1 Gen Analizi
Test Kodu: 714280 Genetik Tanı Testleri - Gen: SERAC1 
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

MELAS Gen Analizi
Test Kodu: 712130 Genetik Tanı Testleri - Gen: mtDNA
Yöntem : NGS / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 45 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Menkes Hastalığı, ATP7A Gen Analizi
Test Kodu: 715510 Genetik Tanı Testleri - Gen: ATP7A
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

MERRF, mtDNA Analizi
Test Kodu: 714500 Genetik Tanı Testleri - Gen: MERRF
Yöntem : NGS / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Metabolik Hastalıklar Paneli
Test Kodu: 713290 Genetik Tanı Testleri - Gen: WES
Yöntem : NGS / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 45 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Metakromatik Lökodistrofi Gen Analizi
Test Kodu: 712140 Genetik Tanı Testleri - Gen: ARSA
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Mevalonik Asitüri, MVK Gen Analizi
Test Kodu: 715520 Genetik Tanı Testleri - Gen: MVK
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

MGMT Gen Analizi
Test Kodu: 712150 Genetik Tanı Testleri - Gen: MGMT
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Mikroarray , Abort Materyali
Test Kodu: 712160 Genetik Tanı Testleri - Gen:
Yöntem : Mikroarray / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 45 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Mikroarray, Amniyon Sıvısı, Prenatal
Test Kodu: 712180 Genetik Tanı Testleri - Gen:
Yöntem : Mikroarray / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 45 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
Amniyon Sıvısı, CVS Materyali,Kordon Kanı Açıklamaya Bakınız Açıklamaya Bakınız 18-24 °C

Mikroarray, CVS, Prenatal
Test Kodu: 712190 Genetik Tanı Testleri - Gen:
Yöntem : Mikroarray / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 45 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
Amniyon Sıvısı, CVS Materyali,Kordon Kanı Açıklamaya Bakınız Açıklamaya Bakınız 18-24 °C

Mikroarray, Periferik Kan
Test Kodu: 712170 Genetik Tanı Testleri - Gen:
Yöntem : Mikroarray / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 45 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Mikrosatellit Instabilitesi Analizi
Test Kodu: 712200 Genetik Tanı Testleri - Gen:
Yöntem : Fragman Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Mitokondriyal Genom Analizi
Test Kodu: 712210 Genetik Tanı Testleri - Gen: mtDNA
Yöntem : NGS / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 45 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

MODY Paneli
Test Kodu: 712220 Genetik Tanı Testleri - Gen: HNF4A, GCK, HNF1A, HNF1B, HNF4A
Yöntem : NGS / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 45 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

MODY Tip 1 HNF4A Gen Analizi
Test Kodu: 712230 Genetik Tanı Testleri - Gen: HNF4A
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

MODY Tip 2 GCK Gen Analizi
Test Kodu: 712240 Genetik Tanı Testleri - Gen: GCK
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

MODY Tip 3 HNF1A Gen Analizi
Test Kodu: 712250 Genetik Tanı Testleri - Gen: HNF1A
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

MODY Tip 5 HNF1B Gen Analizi
Test Kodu: 712260 Genetik Tanı Testleri - Gen: HNF1B
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Molibden Kofaktör Eksikliği Tip A, MOCS1 Gen Analizi
Test Kodu: 715530 Genetik Tanı Testleri - Gen: MOCS1
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Monilethrix, KRT81, KRT83, KRT86 Gen Analizi
Test Kodu: 716580 Genetik Tanı Testleri - Gen: KRT81, KRT83, KRT86
Yöntem : NGS / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 45 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

MTHFR C677T ve A1298C Polimorfizmleri
Test Kodu: 712270 Genetik Tanı Testleri - Gen: MTHFR
Yöntem : Real Time PCR / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 7 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

MTHFR Geni A1298C Polimorfizm Analizi
Test Kodu: 712280 Genetik Tanı Testleri - Gen: MTHFR
Yöntem : Real Time PCR / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 7 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

MTHFR Geni C677T Polimorfizm Analizi
Test Kodu: 712290 Genetik Tanı Testleri - Gen: MTHFR
Yöntem : Real Time PCR / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 7 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Muckle Wells Sendromu
Test Kodu: 713610 Genetik Tanı Testleri - Gen: NLRP3 (CIAS1)
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Mukolipidozis Tip 1 (Sialidosis Tip 1 ve Tip 2) (Nöraminidaz Eksikliği), NEU1 Gen Analizi
Test Kodu: 715540 Genetik Tanı Testleri - Gen: NEU1
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Mukopolisakkaridoz Paneli (WES Analizi)
Test Kodu: 715550 Genetik Tanı Testleri - Gen: WES
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Müllerian Aplazi ve Hiperandrojenizm, WNT4 Gen Analizi
Test Kodu: 716280 Genetik Tanı Testleri - Gen: WNT4
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 45 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Multi-Minikor Miyopati, RYR1, SEPN1 (WES Analizi)
Test Kodu: 714560 Genetik Tanı Testleri - Gen:  RYR1, SEPN1
Yöntem : NGS / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Multipl Endokrin Neoplazi Tip 1 Gen Analizi
Test Kodu: 712300 Genetik Tanı Testleri - Gen: MEN1
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Multipl Endokrin Neoplazi Tip 2A Gen Analizi
Test Kodu: 712310 Genetik Tanı Testleri - Gen: RET
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Multipl Karboksilaz Eksikliği, BTD Gen Analizi
Test Kodu: 715560 Genetik Tanı Testleri - Gen: BTD
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Multipl Sülfataz Eksikliği, SUMF1 Gen Analizi
Test Kodu: 715570 Genetik Tanı Testleri - Gen: SUMF1
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Myeloproliferatif hastalıklarda CALR Gen Mutasyon Analizi
Test Kodu: 712320 Genetik Tanı Testleri - Gen: CALR
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Myeloproliferative Leukemia Protein, MPL Geni Hedef Mutasyon Analizi
Test Kodu: 712330 Genetik Tanı Testleri - Gen: MPL
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Myotonik Distrofi Tip 1 CTG Üçlü Tekrar Sayısı Analizi
Test Kodu: 712340 Genetik Tanı Testleri - Gen: DMPK
Yöntem : Fragman Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

N - Asetil Glutamat Sentaz Eksikliği, NAGS Gen Analizi
Test Kodu: 715580 Genetik Tanı Testleri - Gen: NAGS
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °CNail Patella Sendromu, LMX1B Gen Analizi
Test Kodu: 716590 Genetik Tanı Testleri - Gen: LMX1B
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 45 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

NARP Sendromu (Nöropati, Ataksi, Retinitis Pigmentosa)
Test Kodu: 713070 Genetik Tanı Testleri - Gen: mt-ATP6
Yöntem : NGS / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Nefrin (NPHS 1) gen mutasyonları NPHS 1, Fin Tipi NS, İzole NS
Test Kodu: 713860 Genetik Tanı Testleri - Gen: NPHS1
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Nefrofitizis 1 Gen Analizi
Test Kodu: 713460 Genetik Tanı Testleri - Gen: NPHP1
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Nefrojenik Diabetes İnsipidus AVPR2/AQP2 Gen Analizi
Test Kodu: 714020 Genetik Tanı Testleri - Gen: AVPR2/AQP2
Yöntem : NGS / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Nefropatik Sistinozis
Test Kodu: 713730 Genetik Tanı Testleri - Gen: CTNS
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Nemaline Miyopati, NEB, ACTA1 (WES Analizi)
Test Kodu: 714550 Genetik Tanı Testleri - Gen: NEB, ACTA1
Yöntem : NGS / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Neonatal İntrahepatik Kolestasis, Sitrülinemi Tip 2 (Sitrin Eksikliği), SLC25A13 Gen Analizi
Test Kodu: 715590 Genetik Tanı Testleri - Gen: SLC25A13
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Niemann-Pick Hastalığı, Tip A Gen Analizi
Test Kodu: 713230 Genetik Tanı Testleri - Gen: SMPD1
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Niemann-Pick Hastalığı, Tip B Gen Analizi
Test Kodu: 713240 Genetik Tanı Testleri - Gen: NPC1
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Niemann-Pick Hastalığı, Tip C Gen Analizi
Test Kodu: 713250 Genetik Tanı Testleri - Gen: NPC2
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Non Ketotik Hiperglisemi, GCSH Gen Analizi
Test Kodu: 714310 Genetik Tanı Testleri - Gen: GCSH
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

NON KETOTİK HİPERGLİSİNEMİ, Glycine Encephalopathy
Test Kodu: 713800 Genetik Tanı Testleri - Gen: GLDC
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Non-invaziv Prenatal Tarama Testi (NIPT), Anne kanından Trizomi 13-18-21,X,Y Taraması
Test Kodu: 712380 Genetik Tanı Testleri - Gen: Kromozom 13, 18, 21, X, Y
Yöntem : NGS / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 10 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
Özel Tüpe Alınmış Kan Açıklamaya Bakınız Açıklamaya Bakınız 18-24 °C

Non-invaziv Prenatal Tarama Testi Plus (NIPT- Plus), Anne kanından Trizomi 13-18-21,X,Y Taraması
Test Kodu: 712390 Genetik Tanı Testleri - Gen: Kromozom 13, 18, 21, X, Y, mikrodelesyon sendromları
Yöntem : NGS / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 10 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
Özel Tüpe Alınmış Kan Açıklamaya Bakınız Açıklamaya Bakınız 18-24 °C

Noonan Sendromu Gen Analizi
Test Kodu: 712400 Genetik Tanı Testleri - Gen: PTPN11
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

NÖROFERRİTİNOPATİ (Hyperferritinemia-Cataract Syndrome)
Test Kodu: 713810 Genetik Tanı Testleri - Gen: FTL
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Nöroferritinopati (Hyperferritinemia-Cataract Syndrome), FTL Gen Analizi
Test Kodu: 714330 Genetik Tanı Testleri - Gen: FTL
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Nörofibromatozis Tip 1 Delesyon Duplikasyon Analizi
Test Kodu: 712420 Genetik Tanı Testleri - Gen: NF1
Yöntem : MLPA / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Nörofibromatozis Tip 1 Gen Analizi
Test Kodu: 712410 Genetik Tanı Testleri - Gen: NF1
Yöntem : NGS / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 45 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Nörofibromatozis Tip 2 Gen Analizi
Test Kodu: 712430 Genetik Tanı Testleri - Gen: NF2
Yöntem : NGS / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 45 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Norum Hastalığı, LCAT Gen Analizi
Test Kodu: 715600 Genetik Tanı Testleri - Gen: LCAT
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

NRAS Seçilmiş Ekzon Analizi
Test Kodu: 712440 Genetik Tanı Testleri - Gen: NRAS
Yöntem : Real Time PCR / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 7 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Nükleofosmin (NPM1) Geni Hedef Mutasyon Analizi
Test Kodu: 712450 Genetik Tanı Testleri - Gen: NPM1
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Obezite-Mc4r Gen Analizi
Test Kodu: 713620 Genetik Tanı Testleri - Gen: MC4R
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Oculoaurıcular Sendrom
Test Kodu: 711930 Genetik Tanı Testleri - Gen: HMX1
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Oküler Albinizm Tip 1, GPR143 Gen Analizi
Test Kodu: 716610 Genetik Tanı Testleri - Gen: GPR143
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 45 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Okulofaringeal Müsküler Distrofi Gen Analizi
Test Kodu: 712540 Genetik Tanı Testleri - Gen: PABPN1
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Orak Hücre (Sickle Cell) Anemisi Hedef Mutasyon Analizi, Postnatal
Test Kodu: 712460 Genetik Tanı Testleri - Gen: HBB
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Orak Hücre (Sickle Cell) Anemisi Hedef Mutasyon Analizi, Prenatal
Test Kodu: 712470 Genetik Tanı Testleri - Gen: HBB
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
Amniyon Sıvısı, CVS Materyali,Kordon Kanı Açıklamaya Bakınız Açıklamaya Bakınız 18-24 °C

Ornitin Aminotransferaz Eksikliği, OAT Gen Analizi
Test Kodu: 715610 Genetik Tanı Testleri - Gen: OAT
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Ornitin Transkarbamilaz Eksikliği - OTC Eksikliği, OTC Gen Analizi
Test Kodu: 715620 Genetik Tanı Testleri - Gen: OTC
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Orta Zincirli Açil Koa Dehidrojenaz Eksikliği, ACADM Gen Analizi
Test Kodu: 715630 Genetik Tanı Testleri - Gen: ACADM
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Osteogenesis Imperfecta Tip 11, Gen Analizi
Test Kodu: 712480 Genetik Tanı Testleri - Gen: FKBP10
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Osteogenesis İmperfekta Gen Analizi
Test Kodu: 712490 Genetik Tanı Testleri - Gen: COL1A1
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Osteopetrosis (Otozomal Dominant) Gen Analizi
Test Kodu: 712500 Genetik Tanı Testleri - Gen: CLCN7
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Osteopetrosis (Otozomal Resesif) Gen Analizi
Test Kodu: 712510 Genetik Tanı Testleri - Gen: TCIRG1
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Osteopetrozis X’e Bağlı Gen Analizi
Test Kodu: 713400 Genetik Tanı Testleri - Gen: IKBKG
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Osteoporoz Polimorfizm Analizi
Test Kodu: 712520 Genetik Tanı Testleri - Gen: COL1A1
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Otoimmün Poliendokrinopati Sendromu Tip 1
Test Kodu: 713820 Genetik Tanı Testleri - Gen: AIRE
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Otozomal Dominant Ailesel Hipofosfatemik Rikets Gen Analizi
Test Kodu: 713340 Genetik Tanı Testleri - Gen: FGF23
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Otozomal Dominant Hipokalsemi CASR Gen Analizi
Test Kodu: 714080 Genetik Tanı Testleri - Gen: CASR
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Otozomal Dominant Hipokalsemi GNA11 Gen Analizi
Test Kodu: 716290 Genetik Tanı Testleri - Gen: GNA11
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 45 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Otozomal Dominant İzole Magnezüri FXYD2 Gen Analizi
Test Kodu: 714060 Genetik Tanı Testleri - Gen: FXYD2
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Otozomal Dominant Osteopetrozis, CLCN7 Gen Analizi
Test Kodu: 716300 Genetik Tanı Testleri - Gen: CLCN7
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 45 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Otozomal Dominant Periyodik Ateş (TRAPS ) Gen Analizi
Test Kodu: 712530 Genetik Tanı Testleri - Gen: TNFRSF1A
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Otozomal Resesif Ailesel Hipofosfatemik Rikets Gen Analizi
Test Kodu: 713330 Genetik Tanı Testleri - Gen: DMP1
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Otozomal Resesif Geçişli İzole Magnezüri EGF Gen Analizi
Test Kodu: 714070 Genetik Tanı Testleri - Gen: EGF
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

P53 Gen Analizi
Test Kodu: 712600 Genetik Tanı Testleri - Gen: TP53
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

PAI-1 Geni Polimorfizm Analizi
Test Kodu: 712550 Genetik Tanı Testleri - Gen: PAI-1
Yöntem : Real Time PCR / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 7 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Palmoplantar Keratozis, CTSC Gen Analizi
Test Kodu: 716620 Genetik Tanı Testleri - Gen: CTSC
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 45 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Parietal Foramina Tip 2
Test Kodu: 713830 Genetik Tanı Testleri - Gen: ALX4
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Parkinson Juvenil
Test Kodu: 713660 Genetik Tanı Testleri - Gen: PARKN
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Paroksismal Nokturnal Hemoglobinüri 1
Test Kodu: 713590 Genetik Tanı Testleri - Gen: PIGA
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

PAX6 Gen Analizi
Test Kodu: 713550 Genetik Tanı Testleri - Gen: PAX6
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Pierre Robin Sendromu Gen Analizi
Test Kodu: 713080 Genetik Tanı Testleri - Gen: SOX9
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Pigmente Nodular Adrenokortikal Hastalık, PDE8B Gen Analizi
Test Kodu: 716310 Genetik Tanı Testleri - Gen: PDE8B
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 45 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Piroglutamik Asitüri (Glutatyon Sentetaz Eksikliği), GSS Gen Analizi
Test Kodu: 715640 Genetik Tanı Testleri - Gen: GSS
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Pirüvat Dekarboksilaz Eksikliği, Pirüvat Dehidrojenaz E1 - Alfa Eksikliği, PDHA1 Gen Analizi
Test Kodu: 715650 Genetik Tanı Testleri - Gen: PDHA1
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Pirüvat Karboksilaz Eksikliği, PC Gen Analizi
Test Kodu: 715660 Genetik Tanı Testleri - Gen: PC
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Podosin (NPHS 2) gen mutasyonları NPHS 2, İzole NS
Test Kodu: 713870 Genetik Tanı Testleri - Gen: NPHS2
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Polikistik Böbrek Hastalığı Otozomal Dominant PKD2 Gen Analizi
Test Kodu: 714160 Genetik Tanı Testleri - Gen: PKD2
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Polikistik Böbrek Hastalığı Otozomal Ressesif Gen Analizi
Test Kodu: 713090 Genetik Tanı Testleri - Gen: PKHD1
Yöntem : NGS / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 45 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Polikistik Böbrek Hastalığı Otozomal Ressesif PKHD1 Gen Analizi
Test Kodu: 714170 Genetik Tanı Testleri - Gen: PKHD1
Yöntem : NGS / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Pompe Hastalığı /Glikojen Depo Hastalığı Tip II Gen Analizi
Test Kodu: 713220 Genetik Tanı Testleri - Gen: GAA
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Prader-Willi - Angelman Sendromu Metilasyon Patern Analizi
Test Kodu: 712580 Genetik Tanı Testleri - Gen: SNRPN
Yöntem : MLPA / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Primer Distoni (Erken Başlangıçlı)
Test Kodu: 711570 Genetik Tanı Testleri - Gen: TOR1A
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Primer Hiperoksalüri Tip 1 Gen Analizi
Test Kodu: 712590 Genetik Tanı Testleri - Gen: AGXT
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Primer Makronodüler Adrenal Hiperplazi, PDE11A Gen Analizi
Test Kodu: 716320 Genetik Tanı Testleri - Gen: PDE11
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 45 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Primer Overyan Yetersizlik, FOXL2 Gen Analizi
Test Kodu: 716330 Genetik Tanı Testleri - Gen: FOXL2
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 45 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Primer Pigmente Nodüler Adrenokortikal Hastalık (Carney Kompleksi), PRKAR1A Gen Analizi
Test Kodu: 716340 Genetik Tanı Testleri - Gen: PRKAR1A
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 45 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Primer Silier Diskinezi
Test Kodu: 711530 Genetik Tanı Testleri - Gen: DNAAF2
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Primer Sistemik Karnitin Eksikliği, SLC22A5 Gen Analizi
Test Kodu: 715670 Genetik Tanı Testleri - Gen: SLC22A5
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Prion Hastalığı Gen Analizi
Test Kodu: 713100 Genetik Tanı Testleri - Gen: PRNP
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Progresif Eksternal Oftalmopleji, mtDNA Analizi
Test Kodu: 714480 Genetik Tanı Testleri - Gen:
Yöntem : NGS / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Progresif Eritrokeratoderma Variabilis, GJB3, GJB4 Gen Analizi
Test Kodu: 716630 Genetik Tanı Testleri - Gen: GJB3, GJB4
Yöntem : NGS / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 45 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Progresif Fibrodisplazi Ossifikans ACVR1 Gen analizi
Test Kodu: 714210 Genetik Tanı Testleri - Gen: ACVR1
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Proopiomelanokortin Eksikliği, POMC Gen Analizi
Test Kodu: 716350 Genetik Tanı Testleri - Gen: POMC
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 45 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Propionik Asidemi, PCCA, PCCB Gen Analizi
Test Kodu: 714290 Genetik Tanı Testleri - Gen: PCCA, PCCB
Yöntem : NGS / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Prostat Kanser Paneli
Test Kodu: 713520 Genetik Tanı Testleri - Gen: BRCA2, ATM, CHEK2, BRCA1, RAD51D, PALB2, ATR, NBN, PMS2, GEN1, MSH2, MSH6, PTEN, P53, HOXB13, MLH1
Yöntem : NGS / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 45 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Pseudo Vitamin D Eksikliğine Bağlı Rickets Gen Analizi
Test Kodu: 713370 Genetik Tanı Testleri - Gen: CYP27B1
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Psödoksantoma Elastikum, ABCC6 Gen Analizi
Test Kodu: 716640 Genetik Tanı Testleri - Gen: ABCC6
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 45 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

QDPR Eksikliği, QDPR Gen Analizi
Test Kodu: 715680 Genetik Tanı Testleri - Gen: QDPR
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

RAS Paneli
Test Kodu: 714240 Genetik Tanı Testleri - Gen: KRAS-NRAS
Yöntem : Real Time PCR / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Rett Sendromu Gen Analizi
Test Kodu: 712610 Genetik Tanı Testleri - Gen: MCP2
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Rizomelik Kondrodisplazia Punktata Tip 1, PEX7 Gen Analizi
Test Kodu: 715690 Genetik Tanı Testleri - Gen: PEX7
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Russel Silver Metilasyon/UPD Analizi
Test Kodu: 713110 Genetik Tanı Testleri - Gen: IC1
Yöntem : MLPA / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Santral (Nörohipofisial) Diabetes İnsipidus AVP Gen Analizi
Test Kodu: 714030 Genetik Tanı Testleri - Gen: AVP
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Santronükleer Miyopati, DNM2, BIN1, TTN (WES Analizi)
Test Kodu: 714570 Genetik Tanı Testleri - Gen: DNM2, BIN1, TTN
Yöntem : NGS / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Sendromik Olmayan Nörosensörial İşitme Kaybı
Test Kodu: 711820 Genetik Tanı Testleri - Gen: GJB6
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Serebral Kreatin Eksikliği Sendromu Tip 2, GAMT Gen Analizi
Test Kodu: 715700 Genetik Tanı Testleri - Gen: GAMT
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Serebrotendinöz Ksanthomatozis, CYP27A1 Gen Analizi
Test Kodu: 715710 Genetik Tanı Testleri - Gen: CYP27A1
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

SHOX Gen Analizi
Test Kodu: 713120 Genetik Tanı Testleri - Gen: SHOX
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Sistemik Skleroderma Gen Analizi
Test Kodu: 713150 Genetik Tanı Testleri - Gen: IRF5, STAT4
Yöntem : NGS / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 45 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Sistemik Skleroderma IRF5, STAT4 Gen Analizi
Test Kodu: 714220 Genetik Tanı Testleri - Gen: IRF5, STAT4
Yöntem : NGS / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Sistinüri, SLC3A1 Gen Analizi
Test Kodu: 715720 Genetik Tanı Testleri - Gen: SLC3A1
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Sitrülinemi Tip 1 - Klasik sitrülinemi, ASS1 Gen Analizi
Test Kodu: 715730 Genetik Tanı Testleri - Gen: ASS1
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Sjögren-Larsson Sendromu ALDH3A2 Gen Analizi
Test Kodu: 714230 Genetik Tanı Testleri - Gen: ALDH3A2
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Smith Lemli Opitz Sendromu Gen Analizi
Test Kodu: 712620 Genetik Tanı Testleri - Gen: DHCR7
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Somatik BRCA1 Gen Analizi
Test Kodu: 712630 Genetik Tanı Testleri - Gen: BRCA1
Yöntem : NGS / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 45 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Somatik BRCA2 Gen Analizi
Test Kodu: 712640 Genetik Tanı Testleri - Gen: BRCA2
Yöntem : NGS / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 45 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Sorbitol Dehidrojenaz Eksikliği, SORD Gen Analizi
Test Kodu: 715740 Genetik Tanı Testleri - Gen: SORD
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

SOX2 Anoftalmi Sendromu, SOX2 Gen Analizi
Test Kodu: 715940 Genetik Tanı Testleri - Gen: SOX2
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 45 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Spinal Musküler Atrofi (SMA) Gen Analizi
Test Kodu: 712660 Genetik Tanı Testleri - Gen: SMN1
Yöntem : RFLP  / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 7 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Spinal Musküler Atrofi (SMA) Taşıyıcılık Analizi
Test Kodu: 712650 Genetik Tanı Testleri - Gen: SMN1, SMN2
Yöntem : MLPA / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Spinoserebellar Ataksi (SCA) Tip 1 Üçlü Tekrar Sayısı Analizi
Test Kodu: 712670 Genetik Tanı Testleri - Gen: ATXN1
Yöntem : Fragman Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Spinoserebellar Ataksi (SCA) Tip 2 Üçlü Tekrar Sayısı Analizi
Test Kodu: 712680 Genetik Tanı Testleri - Gen: ATXN2
Yöntem : Fragman Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Spinoserebellar Ataksi (SCA) Tip 3 Üçlü Tekrar Sayısı Analizi
Test Kodu: 712690 Genetik Tanı Testleri - Gen: ATXN3
Yöntem : Fragman Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Spinoserebellar Ataksi (SCA) Tip 6 Üçlü Tekrar Sayısı Analizi
Test Kodu: 712700 Genetik Tanı Testleri - Gen: CACNA1A
Yöntem : Fragman Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Spinoserebellar Ataksi (SCA) Tip 7 Üçlü Tekrar Sayısı Analizi
Test Kodu: 712710 Genetik Tanı Testleri - Gen: ATXN7
Yöntem : Fragman Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

SRY Gen Analizi
Test Kodu: 713130 Genetik Tanı Testleri - Gen: SRY
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Suksinil CoA:3 - Oksoasid CoA Transferaz Eksikliği, SCOT Gen Analizi
Test Kodu: 715750 Genetik Tanı Testleri - Gen: SCOT
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Süksinit Semialdehid Dehidrojenaz Eksikliği, ALDH5A1 Gen Analizi
Test Kodu: 714300 Genetik Tanı Testleri - Gen: ALDH5A1
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Sülfid Oksidaz Eksikliği, SUOX Gen Analizi
Test Kodu: 715760 Genetik Tanı Testleri - Gen: SUOX
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Swyer Sendromu, NR5A1 Gen Analizi
Test Kodu: 715950 Genetik Tanı Testleri - Gen: NR5A1
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 45 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

t(1;19) E2A-PBX Füzyon transkripti
Test Kodu: 712780 Genetik Tanı Testleri - Gen: E2A-PBX
Yöntem : Real Time PCR / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 7 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

t(12;21) TEL/AML1 Füzyon transkripti
Test Kodu: 712790 Genetik Tanı Testleri - Gen: TEL/AML1
Yöntem : Real Time PCR / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 7 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

t(15;17) PML/RARA Füzyon transkripti
Test Kodu: 712800 Genetik Tanı Testleri - Gen: PML/RARA
Yöntem : Real Time PCR / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 7 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

t(4;11)(q21;q23) MLL-AF4 Füzyon transkripti
Test Kodu: 712810 Genetik Tanı Testleri - Gen: MLL-AF4
Yöntem : Real Time PCR / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 7 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

t(8;21) AML1/ETO Füzyon transkripti
Test Kodu: 712820 Genetik Tanı Testleri - Gen: AML1/ETO
Yöntem : Real Time PCR / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 7 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

t(9;22) BCR/ABL1 p190 Füzyon transkripti
Test Kodu: 712840 Genetik Tanı Testleri - Gen: BCR/ABL1
Yöntem : Real Time PCR / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 7 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

t(9;22) BCR/ABL1 p210 Füzyon transkripti
Test Kodu: 712830 Genetik Tanı Testleri - Gen: BCR/ABL1
Yöntem : Real Time PCR / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 7 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Tay Sachs Hastalığı Gen Analizi
Test Kodu: 713270 Genetik Tanı Testleri - Gen: HEXA
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Tiamin Disfonksiyonu Tip 2, SLC19A3 Gen Analizi
Test Kodu: 715770 Genetik Tanı Testleri - Gen: SLC19A3
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Tip 2 Diabetes Mellitus, İnsülin Direnci, IRS1 Gen Analzi
Test Kodu: 716360 Genetik Tanı Testleri - Gen: IRS1
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 45 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Tip A İnsülin Direnç Sendromu, Rabson-Mendenhall Sendromu, INSR Gen Analizi
Test Kodu: 716370 Genetik Tanı Testleri - Gen: INSR
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 45 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Tiroid Hormon Direnci
Test Kodu: 713840 Genetik Tanı Testleri - Gen: THRB
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Tiroksin Bağlayıcı Globulin Eksikliği, TBG Gen Analizi
Test Kodu: 712720 Genetik Tanı Testleri - Gen: SERPINA7
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Tirozinemi 1 (Hepatorenal Tirozinemi - Fumaril Asetoasetaz Eksikliği), FAH Gen Analizi
Test Kodu: 715780 Genetik Tanı Testleri - Gen: FAH
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

TPMT GENOTİP ANALİZİ (Tiopürin S Metil Transferaz Eksikliği)
Test Kodu: 712740 Genetik Tanı Testleri - Gen: TPMT
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Transaldolaz Eksikliği, TALDO1 Gen Analizi
Test Kodu: 715790 Genetik Tanı Testleri - Gen: TALDO1
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Transthyretin Amiloidoz (TTR)
Test Kodu: 711130 Genetik Tanı Testleri - Gen: TTR
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C
Treacher Collins Sendromu, TCOF1 Gen Analizi
Test Kodu: 714820 Genetik Tanı Testleri - Gen: TCOF1
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

 

Trimetilaminüri, FMO3 Gen Analizi
Test Kodu: 715800 Genetik Tanı Testleri - Gen: FMO3
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Trombofili Paneli
Test Kodu: 712730 Genetik Tanı Testleri - Gen: FII, FV, MTHFR, PAI-1
Yöntem : Real Time PCR / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 7 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Trombotik Trombositik Purpura ADAMTS13 Gen Analizi
Test Kodu: 714090 Genetik Tanı Testleri - Gen: ADAMTS13
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

TSHR (Tiroid Uyarıcı Hormon Reseptörü) Gen Analizi
Test Kodu: 712770 Genetik Tanı Testleri - Gen: TSHR
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Tüberoskleroz TİP 1 Gen Analizi
Test Kodu: 712750 Genetik Tanı Testleri - Gen: TSC1
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Tüberoskleroz TSC1/TSC2 Gen Analizi
Test Kodu: 714180 Genetik Tanı Testleri - Gen: TSC1/TSC2
Yöntem : NGS / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Tüberoz Skleroz Tip 2 Gen Analizi
Test Kodu: 712760 Genetik Tanı Testleri - Gen: TSC2
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Unverricht-Lundborg Hastalığı, CSTB Gen Analizi
Test Kodu: 714250 Genetik Tanı Testleri - Gen: CSTB
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Uzun Zincirli Açil Koa Dehidrojenaz Eksikliği, ACADL Gen Analizi
Test Kodu: 715810 Genetik Tanı Testleri - Gen: ACADL
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Valproat Duyarlılığı, OTC Gen Analizi
Test Kodu: 715820 Genetik Tanı Testleri - Gen: OTC
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Vitamin D Bağımlı Rickets Gen Analizi
Test Kodu: 713360 Genetik Tanı Testleri - Gen: CYP27B1, CYP2R1, VDR
Yöntem : NGS / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Vohwinkel Sndromu, GJB2 Gen Analizi
Test Kodu: 716650 Genetik Tanı Testleri - Gen: GJB2
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 45 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Von Gierke Hastalığı, G6PC Gen Analizi
Test Kodu: 715830 Genetik Tanı Testleri - Gen: G6PC
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Von Hippel Lindau Gen Analizi
Test Kodu: 712850 Genetik Tanı Testleri - Gen: VHL
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Von Willebrand Hastalığı Gen Analizi
Test Kodu: 712860 Genetik Tanı Testleri - Gen: VWF
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Warfarin Direnci CYP2C9 Geni Polimorfizm Analizi
Test Kodu: 712870 Genetik Tanı Testleri - Gen: CYP2C9
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Warfarin Direnci VKORC1 Polimorfizm Analizi
Test Kodu: 712880 Genetik Tanı Testleri - Gen: VKORC1
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Wilms Tümör supresör (WT1) mutasyonu İzole NS, Denys -Drash sendromu
Test Kodu: 713890 Genetik Tanı Testleri - Gen: WT1
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Wilson Hastalığı Gen Analizi
Test Kodu: 712890 Genetik Tanı Testleri - Gen: ATP7B
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Wiskott-Aldrich Sendromu Gen Analizi
Test Kodu: 712900 Genetik Tanı Testleri - Gen: WAS
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Wolf-Hirschhorn Sendromu, MSX1 Gen Analizi
Test Kodu: 715960 Genetik Tanı Testleri - Gen: MSX1
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 45 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Wolfram Sendromu Tip 1, WFS1 Gen Analizi
Test Kodu: 715980 Genetik Tanı Testleri - Gen:  WFS1
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 45 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

X'e Bağlı Adrenolökodistrofi (ALD)
Test Kodu: 712910 Genetik Tanı Testleri - Gen: ABCD1
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

X'e Bağlı Lenfoproliferatif Sendrom Tüm Gen Dizi Analizi
Test Kodu: 713600 Genetik Tanı Testleri - Gen: XIAP
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

X’ e Bağlı Panhipopituitarizm, SOX3 Gen Analizi
Test Kodu: 716380 Genetik Tanı Testleri - Gen: SOX3
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 45 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

X’e Bağlı Hipofosfatemik Rikets Gen Analizi
Test Kodu: 713350 Genetik Tanı Testleri - Gen: PHEX
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

X’e Bağlı Konjenital Adrenal Hipoplazi Gen Analizi
Test Kodu: 713320 Genetik Tanı Testleri - Gen: NROB
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Xeroderma Pigmentosum, ERCC5 Gen Analizi
Test Kodu: 715970 Genetik Tanı Testleri - Gen: ERCC5
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 45 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Y Kromozomu Mikrodelesyon Analizi
Test Kodu: 712920 Genetik Tanı Testleri - Gen: AZF
Yöntem : Fragman Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi :15 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Yaygın Değişken İmmün Yetmezlik Gen Analizi
Test Kodu: 713420 Genetik Tanı Testleri - Gen: TNFRSF13B
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

Zellweger Sendromu, Peroksizom Biyosentez Bozukluğu, HSD17B4 Gen Analizi
Test Kodu: 715840 Genetik Tanı Testleri - Gen: HSD17B4
Yöntem : Dizi Analizi / Çalışma Günü : Her Gün / Raporlama Tarihi : 30 Gün
Örnek AdıKapMiktarTaşıma
KanEDTA Mor kapaklı tüp 2-5 ml 18-24 °C

 • A
 • B
 • C
 • Ç
 • D
 • E
 • F
 • G
 • Ğ
 • H
 • I
 • İ
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • Ö
 • P
 • R
 • S
 • Ş
 • T
 • U
 • Ü
 • V
 • Y
 • Z
Test Kodu Gen Adı Test Adı
716100

GNRHR

Hipogonadotropik Hipogonadizm, GNRHR Gen Analizi
714900

HADH

3 - Hidroksi Açil COA Dehidrojenaz Eksikliği, HADH Gen Analizi
714910

MCCC1

3 - Metilkrotonil CoA Karboksilaz 1 Eksikliği, MCCC1 Gen Analizi
712930

SRD5A2

5 Alfa Redüktaz Eksikliği Gen Analizi
714450

MTTP

Abetalipoproteinemi, MTTP Gen Analizi
716390

TGM5

Acral Peeling Skin Sendromu, TGM5 Gen Analizi
714920

ADSL

Adenilosüksinaz Eksikliği, ADSL Gen Analizi
714930

APRT

Adenozin Fosforibozil Transferaz Eksikliği, APRT Gen Analizi
711110

APC

Ailesel Adenomatöz Polipozis (FAP)
8392130

APC, MUTYH

Ailesel Adenomatöz Polipozis (FAP) APC ve MUTYH Gen Analizi
714890

PMP22

Ailesel Basınca Duyarlı Nöropati (Tomaküler Nöropati), PMP22 Gen Analizi
711100

ALDOB

Ailesel Fruktoz İntoleransı (Aldolaz B)
712960

PRF1

Ailesel Hemofagositik Lenfohistiyositoz Tip 2 Gen Analizi
715990

KCNJ5

Ailesel Hiperaldesteronizim (Glukokortikoid ile Düzeltilebilir Aldosteronizim) Tip 3, KCNJ5
716000

CYP11B2

Ailesel Hiperaldosteronizm Tip 1, CYP11B2
716010

ABCC8

Ailesel Hiperinsülinemik Hipoglisemi Tip 1, ABCC8 Gen Analizi
711120

APOB, LDLR, LDLRAP1, PCSK9

Ailesel Hiperkolesterolemi Paneli
714940

APOE

Ailesel Hiperlipidemili Hiperkolesterolemi , APOE Gen Analizi
714050

TRPM6

Ailesel Hipomagnezemi ile Birlikte Sekonder Hipokalsemi TRPM6 Gen Analizi
714040

CLDN16,CLDN19

Ailesel Hipomagnezemihiperkalsiüri ve Nefrokalsinozis CLDN16, CLDN19 Gen Analizi
716020

AIP

Ailesel İzole Hipofiz Adenomu (FIPA), AIP Gen Analizi
716030

GCM2

Ailesel İzole Hipoparatiroidizm, GCM2 Gen Analizi
716040

PTH

Ailesel İzole Hipoparatiroidizm, PTH Gen Analizi
716050

LPL

Ailesel Lipoprotein Lipaz Eksikliği, LPL Gen Analizi
716400

CARD14

Ailesel Pityriazis Rubra Pilaris, CARD14 Gen Analizi
711170

MEFV

Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF)
711160

MEFV

Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF) (Hedef Mutasyon Analizi 10 bölge)
711150

MEFV

Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF)(Hedef Mutasyon Analizi 5 Mutasyon)
711140

MEFV

Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF)(seçilmiş ekzon)
714950

BCKDHA,BCKDHB,DBT

Akçaağaç Şurubu Hastalığı (Maple Syrup Urine Disease), BCKDHA, BCKDHB, DBT Gen Analizleri
713480

 EGFR, KRAS, ALK, HER2, BRAF, MET, RET, PIK3CA, FGFR4, HER4

Akciğer Kanser Paneli: (Parafin Blok)
713470

EGFR, ALK, BRAF, KRAS, TP53, HER2, ROS1, RET, MET, PIK3CA

Akciğer Kanseri Likit Biyopsi Paneli (NSCLC)
711180

FGFR3 

Akondroplazi Hedef Mutasyon Analizi
711190

FGFR3 

Akondroplazi Hedef Mutasyon Analizi, Prenatal
714960

HMBS

Akut İntermittant Porfiria, HMBS Gen Analizi
711200

CEBPA

Akut Miyeloid Lösemi (AML) CEBPA Gen Analizi
711210

NPM1

Akut Miyeloid Lösemi (AML) NPM1 Ekzon 12 Gen Analizi
713670

GFAP

Alexander Hastalığı
714970

ACAT1

Alfa - Metilasetoasetik Asidüri (Beta Ketotiyolaz Eksikliği ), ACAT1 Gen Analizi
711260

SERPINA1

Alfa 1 Antitripsin Eksikliği
714980

OGDH

Alfa Ketoglutarat Dehidrogenaz Eksikliği, OGDH Gen Analizi
711220

HBA1, HBA2

Alfa Talasemi HBA1, HBA2 Gen Analizi
711240

HBA1, HBA2

Alfa Talasemi HBA1, HBA2 Geni Delesyon, Duplikasyon Analizi
711250

HBA1, HBA2

Alfa Talasemi HBA1, HBA2 Geni Delesyon, Duplikasyon Analizi, Prenatal
711230

HBA1, HBA2

Alfa Talasemi HBA1, HBA2, Prenatal
714990

HGD

Alkaptanüri, HGD Gen Analizi
712940

HGD

Alkaptonüri Gen Analizi
714520 - Alpers Huttenlocher Sendromu, mtDNA Analizi
714750

C9orf72, SOD1, TARDBP, FUS

ALS (Amyotropik Lateral Sklerozis) C9orf72, SOD1, TARDBP, FUS (WES Analizi)
713630

PSEN1

Alzheimer Hastalığı Tip 3
713640

PSEN2

Alzheimer Hastalığı Tip 4
714120

ALB

Analbuminüri ALB Gen Analizi
711270

ACE

Anjiotensin-ACE ins/del (ID) Polimorfizm Analizi
711280

HLA-B27

Ankilozan Spondilit HLA B27 Analizi
712950

SERPINC

Antitrombin 3 Eksikliği
711290

Apo B

Apo B Hedef Mutasyon Analizi
711300

Apo E

Apo E Geni Genotip Analizi
716060 - Apolipoprotein C2 Eksikliği, Hiperlipoproteinemi 1B,
715000

ARG1

Argininemi, ARG1 Gen Analizi
715010

ASS1

Argininosüksinat Sentetaz Eksikliği, ASS1 Gen Analizi
715020

ASL

Argininosüksinik Asidüri , ASL Gen Analizi
713930

ARHGDIA

ARHGDIA Gen Mutasyonları
715030

ARSA

Aril Sülfataz A Eksikliği (Metakromatik Lökodistrofi), ARSA Gen Analizi
715040

ARSB

Aril Sülfataz B Eksikliği (MPS Tip 6), ARSB Gen Analizi
715050

GBA

Asit Beta Glukozidaz Eksikliği (Gaucher Hastalığı- Glukoserebrozidaz Eksikliği), GBA Gen Analizi
714430

APTX

Ataksi Oküler Apraxia, Tip1, APTX Gen Analizi
714440

SETX

Ataksi Oküler Apraxia, Tip2 (Okülomotor Apraksi Tip1) SETX Gen Analizi
711310

ATM

Ataksi Telenjiektazi
714100

CFH

Atipik Hemolitik Üremik Sendrom CFH Gen Analizi
714110

MCP/CD46

Atipik Hemolitik Üremik Sendrom MCP/CD46 Gen Analizi
716410

GJB2

Bart-Pumphrey Sendromu, GJB2 Gen Analizi
713940

SLC12A1

Bartter Sendromu Tip 1 (SLC12A1) Gen Analizi
713950

KCNJ1

Bartter Sendromu Tip 2 (KCNJ1) Gen Analizi
713960

CLCNKB

Bartter Sendromu Tip 3 (CLCNKB) Gen Analizi
713970

BSND

Bartter Sendromu Tip 4 (BSND) Gen Analizi
713980

CASR

Bartter Sendromu Tip 5 (CASR) Gen Analizi
713990

CLCNKA/B

Bartter Sendromu Tip 6 (4b) (CLCNKA/B)
715850

CDKN1C

Beckwith–Wiedemann Sendromu, CDKN1C Gen Analizi
715860

CDKN1C

Beckwith–Wiedemann Sendromu, Metilasyon Analizi
711320

HLA B5

Behçet Hastalığı, HLA Analizi
711330

HBB

Beta Talasemi (Ailevi Akdeniz Anemisi) HBB Gen Analizi
711340

HBB

Beta Talasemi (Ailevi Akdeniz Anemisi) HBB Gen Analizi, Prenatal
711350 - Bilinen Mutasyon Analizi
711360

BRAF

Bilinen Mutasyon Analizi, Prenatal
713260

BTD

Biotinidaz Eksikliği Gen Analizi
716420

FLCN

Birt-Hogg-Dubé Sendromu, FLCN Gen Analizi
714190

NOD2

Blau Sendromu NOD2 Gen Analizi
711380

BRAF

BRAF Gen Analizi
715870

TFAP2A

Branchio - Oculo - Facial Sendromu, TFAP2A Gen Analizi
711400

BRCA1/BRCA2

BRCA1/BRCA2 Gen Analizi
711410

BRCA1, BRCA2

BRCA1/BRCA2 Geni Delesyon Duplikasyon Analizi
715880

GHR

Büyüme Geriliği, Laron sendromu, GHR Gen Analizi
711420

NOTCH3

Cadasil Hastalığı Seçilmiş Ekzon Analizi
711430

ASPA

Canavan Hastalığı
715890

RAB23

Carpenter Sendromu, RAB23 Gen Analizi
711450

CDKN2A

CDKN2A Gen Analizi
711460

PMP22

Charcot Marie Tooth Tip 1A Delesyon, Duplikasyon Analizi
711480

MPZ

Charcot Marie Tooth Tip 1B Gen Analizi
714580

LITAF

Charcot Marie Tooth Tip 1C, LITAF Gen Analizi
714590

EGR2

Charcot Marie Tooth Tip 1D, EGR2 Gen Analizi
711490

PMP22

Charcot Marie Tooth Tip 1E Gen Analizi
714600

NEFL

Charcot Marie Tooth Tip 1F NEFL Gen Analizi
714860

DNM2

Charcot Marie Tooth Tip 2, DNM2 Gen Analizi
714610

MFN2,KIF1B

Charcot Marie Tooth Tip 2A, MFN2,KIF1B, WES Analizi
714620

RAB7A

Charcot Marie Tooth Tip 2B, RAB7A Gen Analizi
714830

LMNA

Charcot Marie Tooth Tip 2B1, LMNA Gen Analizi
714630

TRPV4

Charcot Marie Tooth Tip 2C, TRPV4 Gen Analizi
714640

BSCL2

Charcot Marie Tooth Tip 2D BSCL2 Gen Analizi
714840

NEFL

Charcot Marie Tooth Tip 2E NEFL Gen Analizi
714850

MPZ

Charcot Marie Tooth Tip 2I, 2J Gen Analizi
714650

GDAP1

Charcot Marie Tooth Tip 2K, GDAP1 Gen Analizi
714660

HSP88 

Charcot Marie Tooth Tip 2L, HSP88 Gen Analizi
714870

GDAP1

Charcot Marie Tooth Tip 4A, GDAP1 Gen Analizi
714670

 MTMR2

Charcot Marie Tooth Tip 4B1, MTMR2 Gen Analizi
714680

SBF2

Charcot Marie Tooth Tip 4B2, SBF2 Gen Analizi
714690

SH3TC2

Charcot Marie Tooth Tip 4C, SH3TC2 Gen Analizi
714700 - Charcot Marie Tooth Tip 4D, NDRG1 Gen Analizi
714880

EGR2

Charcot Marie Tooth Tip 4E, EGR2 Gen Analizi
714710

PRX

Charcot Marie Tooth Tip 4F, PRX Gen Analizi
714720

 FGD4

Charcot Marie Tooth Tip 4H, FGD4 Gen Analizi
714730

FIG4

Charcot Marie Tooth Tip 4J, FIG4 Gen Analizi
714740

PRPS1

Charcot Marie Tooth X e Bağlı Tip5 (CMTX5) PRPS1 Gen Analizi
711470

GJB1

Charcot Marie Tooth X'e Bağlı Dominant Tip Gen Analizi
716430

NSDHL

CHILD Sendromu, NSDHL Gen Analizi
712350

PPT1

CLN Hastalığı Tip 1 ( Neuronal Ceroid-Lipofuscinoses 1 )
712360

TPP1

CLN Hastalığı Tip 2 ( Neuronal Ceroid-Lipofuscinoses 2 )
712370

CLN3

CLN Hastalığı Tip 3 ( Neuronal Ceroid-Lipofuscinoses 3 )
714260

DNAJC5

CLN Hastalığı Tip 4 ( Neuronal Ceroid-Lipofuscinoses 3 )
715900

ERCC

Cockayne Sendrom, ERCC Gen Analizi
715910

VPS13B

Cohen Sendromu, VPS13B Gen Analizi (WES)
713770

ETFB

Çoklu Açil Coa Dehidrogenaz Eksikliği
711510

HLA-DQ

Çölyak Hastalığı, HLA Genotip Analizi (HLA-DQ2 ve HLA-DQ8)
713430

C1QA, C1QB, C1QC

Compleman C1q Eksikliği Gen Analizi
711500

HRAS

Costello Sendromu
715060

D2HGDH

D - 2 - Hidroksiglutarik Asidüri Tip 1, D2HGDH Gen Analizi
716440

ATP2A2

Darier Hastalığı, ATP2A2 Gen Analizi
721140 - DEB TESTİ-FANCONİ ANEMİSİ
711520

INS

Diabetes Mellitus Tip 1 Gen Analizi
713450

RPS19

Diamond Blackfan Anemisi Gen Analizi
715070

DLD 

Dihidrolipoamid Dehidrogenaz (E3) Eksikliği (Pirüvat Dehidrojenaz E3 Eksikliği), DLD Gen Analizi
714130

TPM2

Distal Artrogripozis Tip 1 TPM2 Gen Analizi
714140

SLC4A1

Distal Renal Tubüler Asidoz SLC4A1 Gen Analizi
716450

KRT5, POFUT1, POGLUT1

Dowling-Degos Hastalığı, KRT5, POFUT1, POGLUT1 Gen Analizi
711790

GATA1

Down Sendromu ile İlişkili AML Gen Analizi
713650

SCN1A

Dravet Sendromu
711540

DMD

Duchenne Musküler Distrofi (DMD) Distrofin Gen Analizi
711550

DMD

Duchenne Musküler Distrofi (DMD) Distrofin Geni Delesyon Duplikasyon Analizi
711560

DMD

Duchenne Musküler Distrofi (DMD) Distrofin Geni Delesyon Duplikasyon Analizi, Prenatal
714390

SGCE

DYT11, SGCE Gen Analizi
714400

ATP1A3

DYT12, ATP1A3 Gen Analizi
714410

PRKRA

DYT16, PRKRA Gen Analizi
714360

CIZ1

DYT23, CIZ1 Gen Analizi
714370

GNAL

DYT25, GNAL Gen Analizi
714340

TUBB4

DYT4, TUBB4 Gen Analizi
714380

GCH1

DYT5, GCH1 Gen Analizi
714350

THAP1

DYT6, THAP1 Gen Analizi
714420

MR1

DYT8, MR1 Gen Analizi
711580

CDH1

E-Cadherin (Herediter Diffüz Gastrik Karsinoma)
714010

KCNJ10

EAST (KCNJ10) Gen Analizi
711590

EGFR

EGFR Hedef Mutasyon Analizi
713200

WES

Ehler Danlos Paneli
711610

Tüm Ekzon

Ekzom Sekanslama, Anne, Baba, Çocuk
711630

Tüm Ekzon

Ekzom Sekanslama, Anne, Baba, Çocuk , CNV (kopya sayı değişimleri)
711600

Tüm Ekzon

Ekzom Sekanslama, Tek Birey
711620

Tüm Ekzon

Ekzom Sekanslama, Tek Birey, CNV (kopya sayı değişimleri)
8392130

APC, MUTYH OMIM:126584

emre
716460

KRT1, KRT10

Epidermolitik Hiperkeratozis, KRT1, KRT10 gen Analizi
713180

WES

Epidermolizis Büllosa Paneli
716470

COL7A1

Epidermolizis Bulloza Distrofik (OR Geçişli), COL7A1 Gen Analizi
716480 - Epidermolizis Bulloza Panel, Ekzom Analizi
716490

 KRT5, KRT14

Epidermolizis Bulloza Simplex, KRT5, KRT14 Gen Analizi
715080

UROS

Eritropoetik Porfiria, UROS Gen Analizi
711640

GLA

Fabry Hastalığı
715090

GLA

Fabry Hastalığı, GLA Geni Delesyon Analizi
713560

 F7

Faktör 7 Eksikliği Gen Analizi
711650

FII

Faktör II (Protrombin) Polimorfizm Analizi
711660

FV

Faktör V Cambridge Polimorfizm Analizi
711670

FV

Faktör V H1299R Polimorfizm Analizi
711680

FV

Faktör V_Leiden Polimorfizmi
711690

FXIII

Faktör XIII Polimorfizm Analizi
715100

SLC2A2

Fanconi - Bickel Sendromu, SLC2A2 Gen Analizi
715110

ASAH1

Farber Hastalığı/ Lipogranülomatozisi (Seramidaz Eksikliği/ Asit Seramidaz Eksikliği), ASAH1 Gen Analizi
715120

SLC52A3

Fazio - Londe Hastalığı, SLC52A3 Gen Analizi
711700

PAH

Fenilketonüri
715130

PAH

Fenilketonüri, PAH Gen Analizi
711710

FGFR2

FGFR2 Gen Analizi (kraniyosinositoz sendromları)
711720

FGFR3

FGFR3 Gen Analizi
715140

SLC17A5

Fin Tipi Sialüri (İnfantil Sialüri-Salla Hastalığı-Nana Depo Hastalığı-Sialik Asit Depo Hastalığı), SLC17A5 Gen Analizi
715150

LCAT

Fish - Eye Hastalığı, LCAT Gen Analizi
741120 - FISH 1p36 (1p36 Mikrodelesyon Sendromu)
741130

N-MYC

FISH 2p24.3 (N-MYC)
741140

ALK

FISH ALK Yeniden Düzenlenmeleri
741150 - FISH ALL Paneli
741160 - FISH AML/MDS Paneli
741820

C-MET

FISH C-MET Amplifikasyonu (7q31)
741740

MYC

FISH C-MYC (8q24 Yeniden Düzenlenmesi)
741200 - FISH CHARGE Sendromu (8q12.2 Mikrodelesyonu)
741210 - FISH Cri Du Chat Sendromu (5p Mikrodelesyonu)
741220

ATM

FISH del 11q22.3 (ATM)
741230

RB1

FISH del 13q14 (RB1)
741240 - FISH del 13q34
741290

TP53

FISH del 17p13.1 (P53)
- FISH del 1p32.3/1q21.3 (CKS1B/CDKN2C)
741250 - FISH del 20q
741260

EGR1

FISH del 5q (EGR1)
741270 - FISH del 7q
741280

P16

FISH del 9p21 (P16)
741830 - FISH del(1p19q)(1p36/1q25)(19p13/19p13)
741310 - FISH DiGeorge Sendromu (22q11.2 Mikrodelesyonu)
741800

EGFR

FISH EGFR Amplifikasyonu (7p11.2)
741810

 EML4

FISH EML4 (2p21 Yeniden Düzenlenmesi)
741450

PDGFRA

FISH FIP1L1/CHIC2/PDGFRA (4q12 Yeniden Düzenlenmeleri)
741320

EBB2

FISH HER2/NEU (ERBB2)
741170 - FISH Hızlı Anoploidi (13,18,21,X,Y)
741330

IGH

FISH IGH (14q32 Yeniden Düzenlenmesi)
741340

CBFB/MYH11

FISH inv(16) t(16;16) (CBFB/MYH11)

MECOM 

FISH inv3 t(3;3) (MECOM)
741350 - FISH Kallmann Sendromu (Xp22.3 Mikrodelesyonu)
741360 - FISH Kimerizm, FISH ile X/Y Analizi, Farklı Cinsiyet Transplantasyon
741370 - FISH KLL paneli
741720 - FISH MALT1 (18q21 Yeniden Düzenlenmesi)
741380 - FISH Miller-Dieker Sendromu (17p13 Mikrodelesyonu)
741300

MLL

FISH MLL (11q23 Yeniden Düzenlenmesi)
741390 - FISH Monozomi, Trizomi X
741690 - FISH Monozomi/Trizomi 12
741410 - FISH Monozomi/Trizomi 4
741400 - FISH Monozomi/Trizomi 5
741420 - FISH Monozomi/Trizomi 7
741730 - FISH Monozomi/Trizomi 8
- FISH Multiple Myeloma paneli
741440 - FISH NHL (Non Hodgkin Lymphoma) paneli
741460

PDGFRB

FISH PDGFRB Analizi
741470

SNRPN

FISH Prader-Willi/Angelman Sendromu (SNRPN) (15q11.2-q13 Mikrodelesyonu)
741480 - FISH Preimplantasyon genetik tanı-kromozom anöploidi ve ploidi araştırma
741490 - FISH Preimplantasyon genetik tanı-resiprokal kromozom translokasyon
741500 - FISH Preimplantasyon genetik tanı-robertsonian translokasyon
741510

ROS1

FISH ROS1 (6q22 Yeniden Düzenlenmesi)
741520 - FISH Rubinstein Taybi Sendromu (16p13 Mikrodelesyonu)
741530 - FISH Seathre-Chotzen Sendromu (7p21 Mikrodelesyonu)
741540

SHOX

FISH SHOX Delesyonu
741550 - FISH Smith-Magenis Sendromu (17p11 Mikrodelesyonu)
741560 - FISH SOTOS Sendromu (5q35.3 Mikrodelesyonu)
741570

SRY

FISH SRY Analizi
741580 - FISH Subtelomerik Prob İki Kromozom
741590 - FISH Subtelomerik Prob Tek Kromozom
741600 - FISH Subtelomerik Tarama (Tüm Kromozomlar)
741620

TCF3(E2A)/PBX1

FISH t(1;19) (TCF3(E2A)/PBX1))
741680

CCND1/IGH

FISH t(11;14) (CCND1/IGH)
741190

IGH/MYEOV

FISH t(11;14) (IGH/MYEOV)
741100

MLL/MLLT1

FISH t(11;19) (MLL/MLLT1)
741630

TEL/AML1 (ETV6/RUNX1)

FISH t(12;21) TEL/AML1 (ETV6/RUNX1)
741640

IGH/MAF

FISH t(14;16) (IGH/MAF)
741690

IGH/BCL2

FISH t(14;18) (IGH/BCL2)
741710

PML/RARA

FISH t(15;17) (PML/RARA)
741780

IGK/MYC

FISH t(2;8) (IGK/MYC)
741110

MLL/AFF1

FISH t(4;11) (MLL/AFF1)
741650

IGH/FGFR3

FISH t(4;14) (IGH/FGFR3)
741750

MYC/IGH

FISH t(8;14) (MYC/IGH)
741760

AML1/ETO

FISH t(8;21) (AML1/ETO)
741180 - FISH t(8;22) (IGL/MYC)
741790

MLL/MLLT3

FISH t(9;11) (MLL/MLLT3)
741770

BCR/ABL

FISH t(9;22) (BCR/ABL)
741610 - FISH Trizomi 21
741660 - FISH Williams Sendromu (7q11.23 Mikrodelesyon Analizi)
741670 - FISH Wolf-Hirschhorn Sendromu (4p16.3 Mikrodelesyonu)
711740

FLT3

FLT3 Geni Hedef Mutasyon Analizi
711730

FLT3

FLT3 Geni ITD (Internal tandem duplication) Analizi
716500

PORCN

Fokal Dermal Hipoplazi, PORCN Gen Analizi
715160

PHGDH

Fosfogliserat Dehidrogenaz Eksikliği, PHGDH Gen Analizi
713880

NPHS3

Fosfolipaz C epsilon 1 (PLCE-1) mutasyonu NPHS 3, İzole NS
711750

FMR1

Frajil X FMR1 Geni CGG Üçlü Tekrar Sayısı Analizi
711760

FXN

Friedreich Ataksisi FXN Geni GAA Üçlü Tekrar Sayısı Analizi
711770

FBP1

Fruktoz 1,6 Bifosfotaz Eksikliği
715170

FUCA1

Fukosidozis, FUCA1 Gen Analizi
715180

FH

Fumaraz Eksikliği, FH Gen Analizi
711780

GALK1

Galaktokinaz Eksikliği
715190

CTSA

Galaktosialidozis, CTSA Gen Analizi
715200

GALT

Galaktoz - 1 - Fosfat Üridil Transferaz Eksikliği (Galaktozemi Tip 1- GALT Eksikliği), GALT Gen Analizi
715210

GALE

Galaktoz Epimeraz Eksikliği, GALE Gen Analizi
713280

GALT

Galaktozemi Gen Analizi
715220

GALK1

Galaktozemi Tip 2, GALK1 Gen Analizi
711800

GBA

Gaucher Hastalığı Gen Analizi
711810

UGT1A1

Gilbert Sendromu Gen Analizi
714000

SLC12A3

Gitelman Sendromu (SLC12A3) Gen Analizi
715230

WES

Glikojen Depo Hastalık Paneli (WES Analizi)
711830

G6PD

Glikoz 6 Fosfat Dehidrogenaz Eksikliği (Favizm)
715240

GK

Gliserol Kinaz Eksikliği, GK Gen Analizi
715250

AMT

Glisin Ensefalopatisi, Nonketotik Hiperglisinemi, AMT Gen Analizi
713050

MC2R

Glukokortikoid Eksikliği Tip 1 Gen Analizi
711840

SLC2A1

GLUT1 Eksikliği (Glukoz Transporter Defekti Tip 1)
715260

SLC2A1

Glut1 Eksikliği Sendromu Tip 2, SLC2A1 Gen Analizi
715270

ETFA

Glutarik Asidüri - Glutarik Asidemi Tip 2 (Multipl Açil Koa Dehidrojenaz), ETFA Gen Analizi
713680

GCDH

Glutarik Asiduri Tip 1
711850

GLB1

GM1 Gangliosidoz Hedef Mutasyon Analizi
715280

GLB1

GM1 Gangliozidozis Tip 1, Tip 2 ve Tip 3, GLB1 Gen Analizi
714460 - GM2 Gangliosidozis, GM2A Gen Analizi
715290

HEXA

GM2 Gangliozidozis Tip 1 Heksozaminidaz A Eksikliği, HEXA Gen Analizi
715300

BCS1L

Gracile Sendromu, BCS1L Gen Analizi
711860

RAB27A

Griscelli Sendromu Tip 2 Gen Analizi
715310

HLCS

Halokarboksilaz Sentetaz Eksikliği, HLCS Gen Analizi
714470

SLC6A19

Hartnup Hastalığı, SLC6A19 Gen Analizi
715320

HPD

Hawkinsinüri, HPD Gen Analizi
714270

PRRT2

Hemiplejik Migren, Ataksi, İnfantil Konvülziyon, PRRT2 Gen Analizi
713580

UNC13D

Hemofagostik Lenfohistiyositoz Tip 3
713570

STX11

Hemofagostik Lenfohistiyositoz Tip 4
711880

F8

Hemofili A F8 Gen Analizi
711890

F8

Hemofili A F8 Geni Delesyon Duplikasyon
711900

F9

Hemofili B F9 Gen Analizi
711910

F9

Hemofili B F9 Geni Delesyon Duplikasyon Analizi
711870

HFE

Hemokromatozis Hedef Mutasyon Analizi (18 mutasyon)
716070

LIPC

Hepatik Lipaz Eksikliği (dislipidemi), LIPC Gen Analizi
714760

SPTLC1

Herediter Duysal Nöropati Tip1A, SPTLC1 Gen Analizi
714790

WNK1

Herediter Duysal Otonom Nöropati Tip 2A (HSAN2A), WNK1 Gen Analizi
714800

RETREG1

Herediter Duysal Otonom Nöropati Tip 2B (HSAN2B), RETREG1 Gen Analizi
714780

NGF

Herediter Duysal Otonom Nöropati Tip 5 (HSAN5), NGF Gen Analizi
714770

DNMT1 

Herediter Duysal Otonom Nöropati Tip1E (HSAN1E), DNMT1 Gen Analizi
715330

HFE

Herediter Hemokromatozis, HFE Gen Analizi
713530

53 Gen

Herediter Jinekolojik Kanser Paneli
714810

SEPT9

Herediter Nevraljik Amiyotrofi (HNA), SEPT9 Gen Analizi
711940

MLH1, MSH2, MSH6, PMS2

Herediter Non Polipozis Kanser Paneli
713410

CSF3R

Herediter Nötrofili Gen Analizi
712970

SPAST

Herediter Spastik Parapleji Tip 4 Gen Analizi
712980

GJB6

Hidrotik Ektodermal Displazi Tip 2
713710

MVK

Hiper Igd Sendromu
713720

DOCK8

Hiper Ige Sendromu(Or)
715340

CETP

Hiperalfalipoproteinemi, CETP Gen Analizi
715350

MTRR

Hiperhomosisteinemi/ Homosistinüri cblE Tipi, MTRR Gen Analizi
716080

LDLR

Hiperkolesterolemi, LDLR Gen Analizi
715360

ALDH4A1

Hiperprolinemi Tip 2, ALDH4A1 Gen Analizi
716090

ALPL

Hipofosfatazya, ALPL Gen Analizi
716110

GNRH1

Hipogonadotropik Hipogonadizm, Gonadotropin Releasing Hormon 1 Eksikliği, GNRH1 Gen Analizi
716120

LHB

Hipogonadotropik Hipogonadizm, İzole Lutropin Eksikliği, Luteinize Edici Hormon Beta, LHB Gen Analizi
716130

KISS1

Hipogonadotropik Hipogonadizm, KISS1 Gen Analizi
716140

FSHB

Hipogonadotropik Hipogonadizm, Polikistik Over Sendromu, Folikül Stimülan Hormon Eksikliği, Follikül Stimulating Hormon Beta, FSHB Gen Analizi
716510

EDA, EDAR, EDARADD

Hipohidrotik Ektodermal Displazi, EDA, EDAR, EDARADD Gen Analizi
715370

HPRT

Hipoksantin Guanin Fosforibozil Transferaz Eksikliği, HPRT Gen Analizi
716520

DSG4

Hipotrikozis, DSG4 Gen Analizi
711920

Kromozom 13, 18, 21, X,Y

Hızlı Anöploidi Analizi,Prenatal
715380

HMGCL

HMG - CoA Liyaz Eksikliği, HMGCL Gen Analizi
715390

HMGCS2

HMG - CoA Sentaz 2 Eksikliği, HMGCS2 Gen Analizi
713740

TBX5

Holt Oram Sendromu
715400

CBS

Homosistinüri, Sistationin Beta Sentaz Eksikliğine Bağlı, CBS Gen Analizi
711950

HTT

Huntington Hastalığı CAG Üçlü Tekrar Sayısı Analizi
713380

CYP24A1, SLC34A1

İdiopatik İnfantil Hiperkalsemi 1-2 Gen Analizi
716530 - İktiyozis, Ekzom Analizi
711960

ABL1

Imatinib (Gleevec) Direnci Mutasyon Analizi
716540

NFKBIA

İmmün Yetmezlikli Anhidrotik Ektodermal Displazili, Otozomal Dominant, NFKBIA Gen Analizi
711970

CBFB-MYH11

inv 16 (p13;q22) CBFB-MYH11 Füzyon transkripti
716150

FOXP3

IPEX Sendromu (İmmunodisregulasyon, Poliendokrinopati ve Enteropati, X’e Bağlı), FOXP3 Gen Analizi
716160

GNAS1

İzole Ailesel Somatotropinoma (IFS), GNAS1 Gen Analizi
713390

GH1, GHRHR, BTK

İzole Büyüme Hormonu Eksikliği Gen Analizi
715410

IVD

İzovalerik Asidemi, IVD Gen Analizi
711990

JAK2

JAK2 Geni Hedef Mutasyon Analizi
711980

JAK2

JAK2 Geni Seçilmiş Ekzon Analizi
715920

SLC39A4

Kalıtsal Akrodermatitis Enteropatika, SLC39A4 Gen Analizi
713690

PRSS1

Kalıtsal Pankreatit
713700

SPINK1

Kalıtsal Pankreatit
716170

SDHD

Kalıtsal Paraganglioma/Feokromasitoma Tip 1, SDHD Gen Analizi
716180

SDHAF2

Kalıtsal Paraganglioma/Feokromasitoma Tip 2, SDHAF2 Gen Analizi
716190

SDHC

Kalıtsal Paraganglioma/Feokromasitoma Tip 3, SDHC Gen Analizi
716200

SDHB

Kalıtsal Paraganglioma/Feokromasitoma Tip 4, SDHB Gen Analizi
716210

KAL1

Kallmann Sendromu, KAL1 Gen Analizi
715420

CPS1

Karbamoil Fosfat Sentetaz Tip 1 Eksikliği, CPS1 Gen Analizi
714150

CA5A

Karbonik Anhidraz 5A Eksikliği CA5A Gen Analizi
712000 - Kardiyovasküler Risk Paneli
715430

CPT2

Karnitin Palmitoil Transferaz (CPT II) Eksikliği, Hepatik, CPT2 Gen Analizi
714490 - Kearns Sayre Sendromu, mtDNA Analizi
8392130

APC, MUTYH

Kistik Fibroz
712010

CFTR

Kistik Fibroz Gen Analizi
712020

CFTR

Kistik Fibroz Gen Analizi, Prenatal
712030

CFTR

Kistik Fibroz, Delesyon Duplikasyon Analizi
715440

ACADS

Kısa Zincirli Açil Koa Dehidrojenaz Eksikliği, ACADS Gen Analizi
713750

ATP8B1

Kolestaz İlerleyici Ailevi Intrahepatik Tip 1
713760

ABCB11

Kolestaz İlerleyici Ailevi Intrahepatik Tip 2
715450

LIPA

Kolesterol Ester Depo Hastalığı (Wolman Hastalığı), LIPA Gen Analizi
713490

EGFR, BRAF, KRAS, TP53, PTEN, HRAS, SMAD4, ATM, APC, NRAS, PIK3CA, ERBB2, AKT1

Kolorektal Kanser Likit Biyopsi Paneli
713500

MLH1, MLH3, MSH2, MSH6, PMS1, PMS2, KRAS, EGFR, PIK3CA, BRAF, APC, P53, BMPR1A, MUTYH, PTEN, SMAD4, STK11, EPCAM

Kolorektal Kanser Paneli
712990

POU1F1

Kombine Hipofizer Hormon Eksikliği Tip 1 Gen Analizi
713000

PROP1

Kombine Hipofizer Hormon Eksikliği Tip 2 Gen Analizi
715460

EARS2

Kombine Oksidatif Fosforilasyon Eksikliği Tip 12, EARS2 Gen Analizi
716220

HESX1

Kombine Pitüer Hormon Eksikliği, HESX1 Gen Analizi
713300

 CYP11B1

Kongenital Adrenal Hiperplazi 11- Beta Hidroksilaz Eksikliği Gen Analizi
713310

 CYP17A1

Kongenital Adrenal Hiperplazi 17- Alfa Hidroksilaz Eksikliği Gen Analizi
711440

CDAN1

Kongenital Diseritropoetik Anemi
713170

WES

Kongenital İktiyozis Paneli
713850 - Kongenital Nefrotik Sendrom Gen Analizleri
716230

HSD3B2

Konjenital Adrenal Hiperplazi 3-Beta Hidroksisteroid Dehidrogenaz Eksikliği HSD3B2, Gen Analizi
712040

CYP21A2

Konjenital Adrenal Hiperplazi Gen Analizi-21 Hidroksilaz Eksikliği
712050

CYP21A2

Konjenital Adrenal Hiperplazi Geni Delesyon Duplikasyon Analizi-21 Hidroksilaz Eksikliği
713790

PMM2

Konjenital Glikozilasyon Bozukluğu Tip 1a (Cdg1a)
716240

STAR

Konjenital Lipoid Adrenal Hiperplazi, STAR Gen Analizi
712060

ELANE (ELA2)

Konjenital Nötropeni Gen Analizi
712070

HAX1

Konjenital Nötropeni Tip3 Gen Analizi
712080

Connexin 26 (GJB2)

Konjenital Sağırlık Gen Analizi
712570

PHOX2B

Konjenital Santral Hipoventilasyon Sendromu Gen Analizi
713010

GALC

Krabbe Hastalığı Gen Analizi
712090

KRAS

KRAS Seçilmiş Ekzon Analizi
715470

SLC6A8

Kreatin Eksikliği Sendromu, X’e Bağlı, SLC6A8 Gen Analizi
731100 - Kromozom Analizi; Abort Materyali
731110 - Kromozom Analizi; Amniyon Sıvısı
731120 - Kromozom Analizi; Fetal Kan (Kord Kanı)
721100 - Kromozom Analizi; Hemato-onkolojik (Periferik Kan)
721110 - Kromozom Analizi; Kemik İliği
731130 - Kromozom Analizi; Koryon Villus Örneği (CVS)
721120 - Kromozom Analizi; Periferik Kan
721130 - Kromozom Analizi; Solid Doku Örneği (Cilt Dokusu vs.)
712560

PDGFRA

Kronik Eozinofilik Lösemi Seçilmiş Ekzon Analizi
713440

CYBA, CYBB, NCF1, NCF2, NCF4

Kronik Granulomatozis Hastalığı Gen Analizi
713160

XPC, ERCC2, POLH

Kseroderma Pigmentozum
713190

WES

Kutis Laksa Paneli
716550 - Kutis Laxa, Ekzom Analizi
715480

L2HGDH

L - 2 - Hidroksiglutarik Asidüri, L2HGDH Gen Analizi
713020

EPM2A

Lafora Hastalığı (Epilepsi, Progressive Myoclonus Tip 2a)
716560

TGM1

Lamellar İktiyozis, TGM1 Gen Analizi
713900

LAMB2

Laminin β2 gen mutasyonu (LAMB2) İzole NS, Pierson
713910

LAMB3

Laminin β3 gen mutasyonu (LAMB3)
712100

mtDNA

Leberin Herediter Optik Nöropatisi
713140

SURF1

Leigh Sendromu Gen Analizi
712110

LEP

Leptin Gen Analizi
716250

LEPR

Leptin Reseptör Eksikliği, LEPR Gen Analizi
714320

HPRT1

Lesch Nyhan Sendromu, HPRT1 Gen Analizi
716260

LHCGR

Leyding Cell Hipoplazisi, LHCGR Gen Analizi
714510

LHON

LHON, mtDNA Analizi
715930

SLCC1B

Liddle Sendromu, SLCC1B Gen Analizi
713920

LMXB1

Lim Homeobox Transkripsiyon Faktör 1b (LMXB1) Mutasyonu (Nail-patella sendromu)
714530

LMNA

Limb Girdle Musküler Distrofi Tip 1B, LMNA Gen Analizi
714540

CAV3

Limb Girdle Musküler Distrofi Tip 1C, CAV3 Gen Analizi
713030

CAPN3

Limb Girdle Musküler Distrofi Tip 2A
713040

DYSF

Limb Girdle Musküler Distrofi Tip 2B
715490

SLC7A7

Lizinürik Protein İntoleransı, SLC7A7 Gen Analizi
713540

OCRL1

Lowe Sendromu Gen Analizi
716570

SLURP1

Mal de Meleda Hastalığı, SLURP1 Gen Analizi
713510

"BRAF (V600E), CDKN2A, NRAS (kodon 12, 13, 61), CDK4

Malign Melanom Kanser Paneli
715500

MLYCD

Malonil CoA Dekarboksilaz Eksikliği, MLYCD Gen Analizi
712120

FBN1

Marfan Sendromu Gen Analizi
714200

SIL1 

Marinesco Sjögren Sendromu SIL1 Gen Analizi
713210

ARSB

Maroteaux-Lamy / Mukopolisakkaridoz Tip VI Gen Analizi
713780

GNAS

Mccune Albright Sendromu
713060

MKS1

Meckel Gruber Sendromu Seçilmiş Ekzon Analizi (16,17)
714280

SERAC1 

MEGDEL Sendromu (3-Metilglutakonik Asidüri, Sağırlık, Ensafalomyopati, Leigh-Like Hastalığı), SERAC1 Gen Analizi
712130

mtDNA

MELAS Gen Analizi
715510

ATP7A

Menkes Hastalığı, ATP7A Gen Analizi
714500

MERRF

MERRF, mtDNA Analizi
713290

WES

Metabolik Hastalıklar Paneli
712140

ARSA

Metakromatik Lökodistrofi Gen Analizi
715520

MVK

Mevalonik Asitüri, MVK Gen Analizi
712150

MGMT

MGMT Gen Analizi
712160 - Mikroarray , Abort Materyali
712180 - Mikroarray, Amniyon Sıvısı, Prenatal
712190 - Mikroarray, CVS, Prenatal
712170 - Mikroarray, Periferik Kan
712200 - Mikrosatellit Instabilitesi Analizi
712210

mtDNA

Mitokondriyal Genom Analizi
712220

HNF4A, GCK, HNF1A, HNF1B, HNF4A

MODY Paneli
712230

HNF4A

MODY Tip 1 HNF4A Gen Analizi
712240

GCK

MODY Tip 2 GCK Gen Analizi
712250

HNF1A

MODY Tip 3 HNF1A Gen Analizi
712260

HNF1B

MODY Tip 5 HNF1B Gen Analizi
715530

MOCS1

Molibden Kofaktör Eksikliği Tip A, MOCS1 Gen Analizi
716580

KRT81, KRT83, KRT86

Monilethrix, KRT81, KRT83, KRT86 Gen Analizi
712270

MTHFR

MTHFR C677T ve A1298C Polimorfizmleri
712280

MTHFR

MTHFR Geni A1298C Polimorfizm Analizi
712290

MTHFR

MTHFR Geni C677T Polimorfizm Analizi
713610

NLRP3 (CIAS1)

Muckle Wells Sendromu
715540

NEU1

Mukolipidozis Tip 1 (Sialidosis Tip 1 ve Tip 2) (Nöraminidaz Eksikliği), NEU1 Gen Analizi
715550

WES

Mukopolisakkaridoz Paneli (WES Analizi)
716280

WNT4

Müllerian Aplazi ve Hiperandrojenizm, WNT4 Gen Analizi
714560

 RYR1, SEPN1

Multi-Minikor Miyopati, RYR1, SEPN1 (WES Analizi)
712300

MEN1

Multipl Endokrin Neoplazi Tip 1 Gen Analizi
712310

RET

Multipl Endokrin Neoplazi Tip 2A Gen Analizi
715560

BTD

Multipl Karboksilaz Eksikliği, BTD Gen Analizi
715570

SUMF1

Multipl Sülfataz Eksikliği, SUMF1 Gen Analizi
712320

CALR

Myeloproliferatif hastalıklarda CALR Gen Mutasyon Analizi
712330

MPL

Myeloproliferative Leukemia Protein, MPL Geni Hedef Mutasyon Analizi
712340

DMPK

Myotonik Distrofi Tip 1 CTG Üçlü Tekrar Sayısı Analizi
715580

NAGS

N - Asetil Glutamat Sentaz Eksikliği, NAGS Gen Analizi
716590

LMX1B

Nail Patella Sendromu, LMX1B Gen Analizi
713070

mt-ATP6

NARP Sendromu (Nöropati, Ataksi, Retinitis Pigmentosa)
713860

NPHS1

Nefrin (NPHS 1) gen mutasyonları NPHS 1, Fin Tipi NS, İzole NS
713460

NPHP1

Nefrofitizis 1 Gen Analizi
714020

AVPR2/AQP2

Nefrojenik Diabetes İnsipidus AVPR2/AQP2 Gen Analizi
713730

CTNS

Nefropatik Sistinozis
714550

NEB, ACTA1

Nemaline Miyopati, NEB, ACTA1 (WES Analizi)
715590

SLC25A13

Neonatal İntrahepatik Kolestasis, Sitrülinemi Tip 2 (Sitrin Eksikliği), SLC25A13 Gen Analizi
713230

SMPD1

Niemann-Pick Hastalığı, Tip A Gen Analizi
713240

NPC1

Niemann-Pick Hastalığı, Tip B Gen Analizi
713250

NPC2

Niemann-Pick Hastalığı, Tip C Gen Analizi
714310

GCSH

Non Ketotik Hiperglisemi, GCSH Gen Analizi
713800

GLDC

NON KETOTİK HİPERGLİSİNEMİ, Glycine Encephalopathy
712380

Kromozom 13, 18, 21, X, Y

Non-invaziv Prenatal Tarama Testi (NIPT), Anne kanından Trizomi 13-18-21,X,Y Taraması
712390

Kromozom 13, 18, 21, X, Y, mikrodelesyon sendromları

Non-invaziv Prenatal Tarama Testi Plus (NIPT- Plus), Anne kanından Trizomi 13-18-21,X,Y Taraması
712400

PTPN11

Noonan Sendromu Gen Analizi
713810

FTL

NÖROFERRİTİNOPATİ (Hyperferritinemia-Cataract Syndrome)
714330

FTL

Nöroferritinopati (Hyperferritinemia-Cataract Syndrome), FTL Gen Analizi
712420

NF1

Nörofibromatozis Tip 1 Delesyon Duplikasyon Analizi
712410

NF1

Nörofibromatozis Tip 1 Gen Analizi
712430

NF2

Nörofibromatozis Tip 2 Gen Analizi
715600

LCAT

Norum Hastalığı, LCAT Gen Analizi
712440

NRAS

NRAS Seçilmiş Ekzon Analizi
712450

NPM1

Nükleofosmin (NPM1) Geni Hedef Mutasyon Analizi
713620

MC4R

Obezite-Mc4r Gen Analizi
711930

HMX1

Oculoaurıcular Sendrom
716610

GPR143

Oküler Albinizm Tip 1, GPR143 Gen Analizi
712540

PABPN1

Okulofaringeal Müsküler Distrofi Gen Analizi
712460

HBB

Orak Hücre (Sickle Cell) Anemisi Hedef Mutasyon Analizi, Postnatal
712470

HBB

Orak Hücre (Sickle Cell) Anemisi Hedef Mutasyon Analizi, Prenatal
715610

OAT

Ornitin Aminotransferaz Eksikliği, OAT Gen Analizi
715620

OTC

Ornitin Transkarbamilaz Eksikliği - OTC Eksikliği, OTC Gen Analizi
715630

ACADM

Orta Zincirli Açil Koa Dehidrojenaz Eksikliği, ACADM Gen Analizi
712480

FKBP10

Osteogenesis Imperfecta Tip 11, Gen Analizi
712490

COL1A1

Osteogenesis İmperfekta Gen Analizi
712500

CLCN7

Osteopetrosis (Otozomal Dominant) Gen Analizi
712510

TCIRG1

Osteopetrosis (Otozomal Resesif) Gen Analizi
713400

IKBKG

Osteopetrozis X’e Bağlı Gen Analizi
712520

COL1A1

Osteoporoz Polimorfizm Analizi
713820

AIRE

Otoimmün Poliendokrinopati Sendromu Tip 1
713340

FGF23

Otozomal Dominant Ailesel Hipofosfatemik Rikets Gen Analizi
714080

CASR

Otozomal Dominant Hipokalsemi CASR Gen Analizi
716290

GNA11

Otozomal Dominant Hipokalsemi GNA11 Gen Analizi
714060

FXYD2

Otozomal Dominant İzole Magnezüri FXYD2 Gen Analizi
716300

CLCN7

Otozomal Dominant Osteopetrozis, CLCN7 Gen Analizi
712530

TNFRSF1A

Otozomal Dominant Periyodik Ateş (TRAPS ) Gen Analizi
713330

DMP1

Otozomal Resesif Ailesel Hipofosfatemik Rikets Gen Analizi
714070

EGF

Otozomal Resesif Geçişli İzole Magnezüri EGF Gen Analizi
712600

TP53

P53 Gen Analizi
712550

PAI-1

PAI-1 Geni Polimorfizm Analizi
716620

CTSC

Palmoplantar Keratozis, CTSC Gen Analizi
713830

ALX4

Parietal Foramina Tip 2
713660

PARKN

Parkinson Juvenil
713590

PIGA

Paroksismal Nokturnal Hemoglobinüri 1
713550

PAX6

PAX6 Gen Analizi
713080

SOX9

Pierre Robin Sendromu Gen Analizi
716310

PDE8B

Pigmente Nodular Adrenokortikal Hastalık, PDE8B Gen Analizi
715640

GSS

Piroglutamik Asitüri (Glutatyon Sentetaz Eksikliği), GSS Gen Analizi
715650

PDHA1

Pirüvat Dekarboksilaz Eksikliği, Pirüvat Dehidrojenaz E1 - Alfa Eksikliği, PDHA1 Gen Analizi
715660

PC

Pirüvat Karboksilaz Eksikliği, PC Gen Analizi
713870

NPHS2

Podosin (NPHS 2) gen mutasyonları NPHS 2, İzole NS
714160

PKD2

Polikistik Böbrek Hastalığı Otozomal Dominant PKD2 Gen Analizi
713090

PKHD1

Polikistik Böbrek Hastalığı Otozomal Ressesif Gen Analizi
714170

PKHD1

Polikistik Böbrek Hastalığı Otozomal Ressesif PKHD1 Gen Analizi
713220

GAA

Pompe Hastalığı /Glikojen Depo Hastalığı Tip II Gen Analizi
712580

SNRPN

Prader-Willi - Angelman Sendromu Metilasyon Patern Analizi
711570

TOR1A

Primer Distoni (Erken Başlangıçlı)
712590

AGXT

Primer Hiperoksalüri Tip 1 Gen Analizi
716320

PDE11

Primer Makronodüler Adrenal Hiperplazi, PDE11A Gen Analizi
716330

FOXL2

Primer Overyan Yetersizlik, FOXL2 Gen Analizi
716340

PRKAR1A

Primer Pigmente Nodüler Adrenokortikal Hastalık (Carney Kompleksi), PRKAR1A Gen Analizi
711530

DNAAF2

Primer Silier Diskinezi
715670

SLC22A5

Primer Sistemik Karnitin Eksikliği, SLC22A5 Gen Analizi
713100

PRNP

Prion Hastalığı Gen Analizi
714480 - Progresif Eksternal Oftalmopleji, mtDNA Analizi
716630

GJB3, GJB4

Progresif Eritrokeratoderma Variabilis, GJB3, GJB4 Gen Analizi
714210

ACVR1

Progresif Fibrodisplazi Ossifikans ACVR1 Gen analizi
716350

POMC

Proopiomelanokortin Eksikliği, POMC Gen Analizi
714290

PCCA, PCCB

Propionik Asidemi, PCCA, PCCB Gen Analizi
713520

BRCA2, ATM, CHEK2, BRCA1, RAD51D, PALB2, ATR, NBN, PMS2, GEN1, MSH2, MSH6, PTEN, P53, HOXB13, MLH1

Prostat Kanser Paneli
713370

CYP27B1

Pseudo Vitamin D Eksikliğine Bağlı Rickets Gen Analizi
716640

ABCC6

Psödoksantoma Elastikum, ABCC6 Gen Analizi
715680

QDPR

QDPR Eksikliği, QDPR Gen Analizi
714240

KRAS-NRAS

RAS Paneli
712610

MCP2

Rett Sendromu Gen Analizi
715690

PEX7

Rizomelik Kondrodisplazia Punktata Tip 1, PEX7 Gen Analizi
713110

IC1

Russel Silver Metilasyon/UPD Analizi
714030

AVP

Santral (Nörohipofisial) Diabetes İnsipidus AVP Gen Analizi
714570

DNM2, BIN1, TTN

Santronükleer Miyopati, DNM2, BIN1, TTN (WES Analizi)
711820

GJB6

Sendromik Olmayan Nörosensörial İşitme Kaybı
715700

GAMT

Serebral Kreatin Eksikliği Sendromu Tip 2, GAMT Gen Analizi
715710

CYP27A1

Serebrotendinöz Ksanthomatozis, CYP27A1 Gen Analizi
713120

SHOX

SHOX Gen Analizi
713150

IRF5, STAT4

Sistemik Skleroderma Gen Analizi
714220

IRF5, STAT4

Sistemik Skleroderma IRF5, STAT4 Gen Analizi
715720

SLC3A1

Sistinüri, SLC3A1 Gen Analizi
715730

ASS1

Sitrülinemi Tip 1 - Klasik sitrülinemi, ASS1 Gen Analizi
714230

ALDH3A2

Sjögren-Larsson Sendromu ALDH3A2 Gen Analizi
712620

DHCR7

Smith Lemli Opitz Sendromu Gen Analizi
712630

BRCA1

Somatik BRCA1 Gen Analizi
712640

BRCA2

Somatik BRCA2 Gen Analizi
715740

SORD

Sorbitol Dehidrojenaz Eksikliği, SORD Gen Analizi
715940

SOX2

SOX2 Anoftalmi Sendromu, SOX2 Gen Analizi
712660

SMN1

Spinal Musküler Atrofi (SMA) Gen Analizi
712650

SMN1, SMN2

Spinal Musküler Atrofi (SMA) Taşıyıcılık Analizi
712670

ATXN1

Spinoserebellar Ataksi (SCA) Tip 1 Üçlü Tekrar Sayısı Analizi
712680

ATXN2

Spinoserebellar Ataksi (SCA) Tip 2 Üçlü Tekrar Sayısı Analizi
712690

ATXN3

Spinoserebellar Ataksi (SCA) Tip 3 Üçlü Tekrar Sayısı Analizi
712700

CACNA1A

Spinoserebellar Ataksi (SCA) Tip 6 Üçlü Tekrar Sayısı Analizi
712710

ATXN7

Spinoserebellar Ataksi (SCA) Tip 7 Üçlü Tekrar Sayısı Analizi
713130

SRY

SRY Gen Analizi
715750

SCOT

Suksinil CoA:3 - Oksoasid CoA Transferaz Eksikliği, SCOT Gen Analizi
714300

ALDH5A1

Süksinit Semialdehid Dehidrojenaz Eksikliği, ALDH5A1 Gen Analizi
715760

SUOX

Sülfid Oksidaz Eksikliği, SUOX Gen Analizi
715950

NR5A1

Swyer Sendromu, NR5A1 Gen Analizi
712780

E2A-PBX

t(1;19) E2A-PBX Füzyon transkripti
712790

TEL/AML1

t(12;21) TEL/AML1 Füzyon transkripti
712800

PML/RARA

t(15;17) PML/RARA Füzyon transkripti
712810

MLL-AF4

t(4;11)(q21;q23) MLL-AF4 Füzyon transkripti
712820

AML1/ETO

t(8;21) AML1/ETO Füzyon transkripti
712840

BCR/ABL1

t(9;22) BCR/ABL1 p190 Füzyon transkripti
712830

BCR/ABL1

t(9;22) BCR/ABL1 p210 Füzyon transkripti
713270

HEXA

Tay Sachs Hastalığı Gen Analizi
715770

SLC19A3

Tiamin Disfonksiyonu Tip 2, SLC19A3 Gen Analizi
716360

IRS1

Tip 2 Diabetes Mellitus, İnsülin Direnci, IRS1 Gen Analzi
716370

INSR

Tip A İnsülin Direnç Sendromu, Rabson-Mendenhall Sendromu, INSR Gen Analizi
713840

THRB

Tiroid Hormon Direnci
712720

SERPINA7

Tiroksin Bağlayıcı Globulin Eksikliği, TBG Gen Analizi
715780

FAH

Tirozinemi 1 (Hepatorenal Tirozinemi - Fumaril Asetoasetaz Eksikliği), FAH Gen Analizi
712740

TPMT

TPMT GENOTİP ANALİZİ (Tiopürin S Metil Transferaz Eksikliği)
715790

TALDO1

Transaldolaz Eksikliği, TALDO1 Gen Analizi
711130

TTR

Transthyretin Amiloidoz (TTR)
714820

TCOF1

Treacher Collins Sendromu, TCOF1 Gen Analizi
715800

FMO3

Trimetilaminüri, FMO3 Gen Analizi
712730

FII, FV, MTHFR, PAI-1

Trombofili Paneli
714090

ADAMTS13

Trombotik Trombositik Purpura ADAMTS13 Gen Analizi
712770

TSHR

TSHR (Tiroid Uyarıcı Hormon Reseptörü) Gen Analizi
712750

TSC1

Tüberoskleroz TİP 1 Gen Analizi
714180

TSC1/TSC2

Tüberoskleroz TSC1/TSC2 Gen Analizi
712760

TSC2

Tüberoz Skleroz Tip 2 Gen Analizi
714250

CSTB

Unverricht-Lundborg Hastalığı, CSTB Gen Analizi
715810

ACADL

Uzun Zincirli Açil Koa Dehidrojenaz Eksikliği, ACADL Gen Analizi
715820

OTC

Valproat Duyarlılığı, OTC Gen Analizi
713360

CYP27B1, CYP2R1, VDR

Vitamin D Bağımlı Rickets Gen Analizi
716650

GJB2

Vohwinkel Sndromu, GJB2 Gen Analizi
715830

G6PC

Von Gierke Hastalığı, G6PC Gen Analizi
712850

VHL

Von Hippel Lindau Gen Analizi
712860

VWF

Von Willebrand Hastalığı Gen Analizi
712870

CYP2C9

Warfarin Direnci CYP2C9 Geni Polimorfizm Analizi
712880

VKORC1

Warfarin Direnci VKORC1 Polimorfizm Analizi
713890

WT1

Wilms Tümör supresör (WT1) mutasyonu İzole NS, Denys -Drash sendromu
712890

ATP7B

Wilson Hastalığı Gen Analizi
712900

WAS

Wiskott-Aldrich Sendromu Gen Analizi
715960

MSX1

Wolf-Hirschhorn Sendromu, MSX1 Gen Analizi
715980

 WFS1

Wolfram Sendromu Tip 1, WFS1 Gen Analizi
712910

ABCD1

X'e Bağlı Adrenolökodistrofi (ALD)
713600

XIAP

X'e Bağlı Lenfoproliferatif Sendrom Tüm Gen Dizi Analizi
716380

SOX3

X’ e Bağlı Panhipopituitarizm, SOX3 Gen Analizi
713350

PHEX

X’e Bağlı Hipofosfatemik Rikets Gen Analizi
713320

NROB

X’e Bağlı Konjenital Adrenal Hipoplazi Gen Analizi
715970

ERCC5

Xeroderma Pigmentosum, ERCC5 Gen Analizi
712920

AZF

Y Kromozomu Mikrodelesyon Analizi
713420

TNFRSF13B

Yaygın Değişken İmmün Yetmezlik Gen Analizi
715840

HSD17B4

Zellweger Sendromu, Peroksizom Biyosentez Bozukluğu, HSD17B4 Gen Analizi