Gizlilik Politikası

NGC Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi faaliyetlerinde; TS EN ISO 15189 Tıbbi
Laboratuvarlar İçin Şartlar ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardına uygun olarak, risk yönetimini güvence altına almayı, bilgi güvenliği yönetimi süreç performansını ölçmeyi ve bilgi güvenliği ile ilgili konularda üçüncü taraflarla olan ilişkileri bu kapsamda üzenlemeyi ana teması olarak belirlemiştir.

NGC Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi ile paylaşmış olduğunuz kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, erişilmesini ve paylaşılmasını önlemek için gerekli tedbirleri alacağımızı taahhüt ederiz.

Bu doğrultuda Gizlilik Politikamız;

  • Hizmet sunumunda bağımsızlık, tarafsızlık ve gizlilik ilkesine bağlı kalarak, analizlerin ve hizmetlerin verilmesinde bilimsel temele dayalı, önyargısız, iyi bir mesleki ve teknik uygulamayı benimsemek.

 

  • İçeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı NGC Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezinin bilgi varlıklarını korumak, bilgiye erişebilirliği iş prosesleriyle gerektiği şekilde sağlamak, yasal mevzuat gereksinimlerini karşılamak.

 

  • Yürütülen tüm faaliyetlerde Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin üç temel öğesi olan erişebilirlik, bütünlük ve gizliliğin sürekliliğini sağlamak.

 

  • Sadece elektronik ortam da tutulan verilerin değil; yazılı, basılı, sözlü ve benzeri ortamda bulunan tüm verilerin güvenliğini sağlamak.

 

  • Tüm çalışanların sürekli eğitimler ile Bilgi Güvenliği ve gizliliği konusunda farkındalığını sağlamak.

 

  • Gerçekte var olan veya şüphe uyandıran tüm Bilgi Güvenliği ve Gizliliği açıklarının dikkate alınmasını sağlamak.

 

  • Bilgi Güvenliği ve Gizliliği konusunda sürekli değerlendirmeler ile risklerin tespiti ve kontrol edilebilirliğini sağlamak.

 

  • Bilgiye erişebilirlik ve bilgi sistemleri için iş gereksinimlerini karşılamaktır.
This error message is only visible to WordPress admins

Error: No feed with the ID 1 found.

Please go to the Instagram Feed settings page to create a feed.